Tipo de contrato: Contrato por obra
Data prevista de comezo do contrato: 01/01/2018
Data de remate: 31/03/2018
Salario Bruto Anual: 21600€- segundo valía do candidato
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Funcións do posto

Desenvolvemento de algoritmos radar para a detección de incendios forestais

Requisitos

  • Título universitario preferiblemente en enxeñaría de telecomunicacións.
  • Manexo fluído en inglés. Valorarase estadías en centros de investigación internacionais de prestixio.
  • Experiencia previa nas funcións do posto.

Criterios de valoración

  • Experiencia profesional (50%)
  • Formación (30%)
  • Entrevista (20%)

A comisión seleccionará un mínimo de dous candidatos para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación

  • Presidente: Manuel García Sánchez
  • Secretario: Verónica Santalla del Río
  • Vogal: María Vera Isasa

Os interesados deberán enviar su CV á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto do mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas 1 de decembro de 2017 ás 21:00 CET