Ofértanse 3 postos coas seguintes características:

Tipo de contrato: Contrato por obra a tiempo parcial (20h/semana)
Data prevista de comezo do contrato: primeiro trimestre de 2018
Data de remate: 30/11/2018 con posibilidade de renovacións de carácter anual
Salario Bruto Anual: segundo valía do candidato
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Funcións do posto

Realización de tarefas de investigación en diferentes liñas, baixo a supervisión dos investigadores principais das mesmas.

Requisitos

  • Título universitario en enxeñaría de telecomunicación, grado ou mestrado.
  • Manexo fluído en inglés. Valoraranse estadías en centros de investigación internacionais de prestixio.
  • Experiencia previa nas funcións do posto.

Criterios de valoración

  • Experiencia profesional (50%)
  • Formación (30%)
  • Entrevista (20%)

A comisión seleccionará un mínimo de dous candidatos para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación

  • Presidente: Manuel García Sánchez(Catedrático de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo)
  • Secretario: Verónica Santalla del Río (Profesor Titular de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo)
  • Vogal: María Vera Isasa (Profesor Titular de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo)

Os interesados deberán enviar o seu CV e copia do expediente académico á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto do mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas 1 de decembro de 2017 ás 21:00 CET