Tipo de contrato: Contrato por obra
Data prevista de comezo do contrato: 18/01/2018
Data de remate: 30/10/2018 con posibilidade de renovacións de carácter anual
Salario Bruto Mensual: ata 1600 € segundo experiencia e valía do candidato
Lugar de traballo: Grupo de Procesado de Señal en Comunicaciones (GPSC), E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Nome do proxecto: INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE SEGURIDADE MULTIMEDIA PARA SISTEMAS AVANZADOS DE GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES

Funcións do posto

Programación de algoritmos para la verificación de la integridad de documentos impresos y documentos de identidad.

Requisitos

  • Título universitario preferiblemente en enxeñaría de telecomunicacións ou informática.
  • Coñecemento de ferramentas e librarías de tratamento de imaxe a nivel programación.
  • Experiencia en programación en C++ e Matlab.

Criterios de valoración

  • Experiencia profesional (20%)
  • Formación (50%)
  • Entrevista (30%)

A comisión seleccionará un mínimo de dous candidatos para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación

  • Presidente: Fernando Pérez González (Catedrático de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo)
  • Secretario: Pedro Comesaña Alfaro (Profesor Titular de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo)
  • Vogal: Roberto López Valcarce (Profesor Titular de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo)

Os interesados deberán enviar seu CV á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto do mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas 2 de xaneiro de 2018 ás 21:00 CET