Tipo de contrato: Contrato por obra, a media xornada.
Data prevista de comezo do contrato: 01/09/2018
Data de remate: 31/08/2019
Salario: 650 € brutos/mes (aprox.)
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Descrición do posto

Realización de actividades de apoio ao proxecto ADLES (Active Digital Learning Environments in Schools)

Requisitos

 • Graduado en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación ou titulación equivalente.
 • Manexo fluído en inglés. Valorarase estudos ou estancias en centros estranxeiros.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Coñecemento de linguaxes de programación: Python, Java, C, C++.
 • Coñecemento de programación web: HTML, PHP, CSS…
 • Desenvolvemento de xogos e simulacións.
 • Capacidade para a elaboración de documentos técnicos.
 • Desenvolvemento de sistemas de e-learning

Criterios de Avaliación

 • Experiencia profesional (20%)
 • Formación y expediente académico (50%)
 • Entrevista persoal (30%)

A comisión seleccionará un mínimo de dous candidatos para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de avaliación

 • Presidente: Martín Llamas Nistal
 • Secretario: Manuel Caeiro Rodríguez
 • Vogal: Fernando A. Mikic Fonte

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 6 de agosto de 2018, 21:00 CET