atlanTTic, beneficiario por resolución do 24 de novembro de 2016 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convoca a selección dunha praza:

  • ATL4818: Researcher in Semantic Technologies Applied to Crowdsourcing and Crowd Computing Deadline: December 14, 2018 21:00 CET

See Annex I for a description of the vacancies

Full Call (mandatory reading)

Annex I (description and requirements)

Annex II (application form)