Técnico de electrónica
Duración do contrato: 3 meses.
Salario: dependendo da valía do candidato

TAREFAS

O candidato realizará as seguintes tarefas:

 • Realización de cables de microelectrónica usando ferramentas de crimpado.
 • Deseño de dispositivos electrónicos sinxelos.
 • Montaxe manual de PCB con compoñentes electrónicos SMD.
 • Realización de probas funcionais e eléctricas.
 • Xestión de stock de compoñentes e equipamento de laboratorio

REQUISITOS

 • Formación Profesional Grao Medio ou Superior en Electrónica ou similar.
 • Os solicitantes deben seguir os procedementos de calidade do grupo para garantir o correcto funcionamento dos dispositivos. Para iso deben mostrar disposición ao seguemento dunha metodoloxía baseada en procedementos de calidade.
 • Os solicitantes deben ter experiencia previa nas seguintes áreas:
  • Manexo de ferramentas de montaxe de circuítos e cableado (crimpador, estación de soldadadura, etc.).
  • Realización de cables mediante crimpado e soldadura.
  • Realización de cables específicos para radiofrecuencia.
  • Manexo de instrumentación electrónica (polímetro, fontes de alimentación, osciloscopio).
  • Realización de montaxe de circuítos electrónicos SMD mediante soldadura manual.
  • Deseño de circuítos electrónicos mediante software de deseño asistido por ordenador (EDA).
  • Análise de circuítos e interpretación de esquemas eléctricos.
  • Control de inventario de compoñentes electrónicos.
  • Nivel medio-alto en lectura e escritura en inglés.
  • Experiencia de traballo en entornos EPA e cámaras limpas.

FORMA E PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Os/as solicitantes deberán enviar, no prazo designado, a seguinte documentación aos enderezos electrónicos: info@atlanttic.uvigo.es / faguado@tsc.uvigo.es

 • Carta de presentación
 • Curriculum vitae
 • Documentos que acrediten os requisitos e méritos recollidos no CV

O prazo de presentación das solicitudes remata o 18 de setembro de 2017 ás 14:00 horas

PROCESO DE SELECCIÓN

O proceso de selección será resolto por unha Comisión formada por profesores que estará composta polo persoal investigador que participa no proxecto. Evaluarase o expediente académico, a experiencia e poderá requerirse unha entrevista persoal.

Unha vez rematado o proceso de selección publicarase unha lista co nome da persoa seleccionada e as/os candidatas/os en reserva se os houbese.