Tipo de contrato: Contrato por obra
Data prevista de comezo de contrato: xaneiro de 2018
Duración inicial: un ano
Salario: en función da experiencia da persoa candidata
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación

Proyecto co-financiado con fondos FEDER a través del programa POCTEP.

FUNCIÓNS

Deseño microelectrónico de dispositivos de comunicacións de baixo consumo. Como parte del traballo aprenderase o manexo de diferentes utilidades avanzadas de deseño microelectrónico.

REQUISITOS

Graduado en enxeñería de sistemas de telecomunicación ou afín, ou estudante con únicamente o Traballo Fin de Grao pendente. Coñecementos de electrónica dixital.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Os/as solicitantes deberán enviar a seguinte documentación ao enderezo electrónico info@atlanttic.uvigo.es:

  • Carta de presentación
  • Curriculum vitae
  • Documentos que acrediten os requisitos e méritos recollidos no CV

PROCESO DE SELECCIÓN

O proceso de selección será resolto por unha Comisión formada por profesores que estará composta polo persoal investigador que participa no proxecto. Evaluarase o expediente académico, a experiencia e poderá requerirse unha entrevista persoal.

Unha vez rematado o proceso de selección publicarase unha lista co nome da persoa seleccionada e as/os candidatas/os en reserva se os houbese.