atlanTTic, beneficiario por resolución do 13 de novembro de 2019 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convoca a selección dunha praza:

PO FEDER Galicia 2014-2020 “Unha maneira de facer Europa”
Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade