No marco do proxecto europeo “ELEMEND: Electrical Energy Markets and Engineering Education (2017-2020)” precísase o seguinte perfil:

Requisitos das/dos candidatas/os

 • Estudos superiores finalizados de grao nas áreas de Enxeñaría de Telecomunicación, Enxeñaría Informática ou outras áreas afíns.
 • Coñecementos de inglés.
 • Coñecementos de programación.
 • Valoraranse coñecementos en tecnoloxías relacionadas coas plataformas educativas e o uso de contidos multimeda en entornos educativos.
 • Valoraranse coñecementos en tecnoloxías de virtualización e computación na nube.

Traballo a levar a cabo e condicións contractuais

 • Elaboración de contidos educativos para plataformas de elearning (microlearning).
 • Despliegue e xestión de plataformas elearning (microlearning) na nube.
 • Data prevista de comezo do contrato: 15/02/2019.
 • Data de remate: 31/07/2019.
 • Tipo de contrato: Contrato a tempo parcial (20h semanais).
 • Salario Bruto mensual: 700 € brutos/mes.
 • Lugar de traballo: Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións, Universidade de Vigo.

Proceso de selección
Realizarase segundo o CV actualizado en base ao expediente académico e experiencia laboral.

O proceso selectivo será resolto por unha Comisión integrada polos membros docentes que traballan no contexto desde proxecto:

 • Rebeca P. Díaz Redondo
 • Manuel Caeiro Rodríguez
 • Ana Fernández Vilas

As persoas interesadas deberán enviar a documentación requerida á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 15 de xaneiro de 2019, 21:00 CET
Publicación de listas de admitidos/excluidos e requerimento de documentación adicional: 16 de xaneiro de 2019.
Data límite de envío de documentación adicional: 23 de xaneiro de 2019
(As persoas que se presenten a selección proporcionaráselle unha listaxe ca/o candidata/o seleccionada/o e as/os candidatas/os en reserva)