No marco do proxecto europeo “LMPI – Licence, master professionnels pour le développement, l´a administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises (2016-2019)” precísase o seguinte perfil:

Requisitos das/dos candidatas/os

 • Estudos superiores finalizados de grao nas áreas de Enxeñaría de Telecomunicación, Enxeñaría Informática ou outras áreas afíns.
 • Coñecementos de inglés.
 • Coñecementos de programación.
 • Valoraranse coñecementos en tecnoloxías relacionadas coa ciberseguridade, inxección de datos e pen testing.
 • Valoraranse coñecementos en metodoloxías de identificación de vulnerabilidades e análise de riscos.

Traballo a levar a cabo e condicións contractuais

 • Elaboración de contornas de experimentación de pen testing.
 • Elaboración de contornas de experimentación de inxección de datos.
 • Duración: ata o 14/10/2019, en xornada de 20 horas semanais (adicación a tempo parcial).
 • Data estimada de incorporación: 15/02/2019.
 • Tipo de contrato: Contrato a tempo parcial (20h semanais).
 • Retribución: 700 € brutos mensuais.
 • Lugar de traballo: Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións, Universidade de Vigo.

Proceso de selección
Realizarase segundo o CV actualizado en base ao expediente académico e experiencia laboral.

O proceso selectivo será resolto por unha Comisión integrada polos membros docentes que traballan no contexto desde proxecto:

 • Ana Fernández Vilas
 • Manuel Fernández Veiga
 • Rebeca P. Díaz Redondo

As persoas interesadas deberán enviar a documentación requerida á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 18 de xaneiro de 2019, 21:00 CET
Publicación de listas de admitidos/excluidos e requerimento de documentación adicional: 21 de xaneiro de 2019.
Data límite de envío de documentación adicional: 25 de xaneiro de 2019
(As persoas que se presenten á selección proporcionaráselle unha listaxe ca/o candidata/o seleccionada/o e as/os candidatas/os en reserva)