Data prevista de comezo do contrato: Inmediato
Duración: 12 meses prorrogables
Tipo de contrato: Xornada completa, 40 horas/semanais
Remuneración: a convir en función da experiencia e valía do candidato
Experiencia: ao menos 3 anos nos campos descritos
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Descrición do traballo

O candidato integrarase inmediatamente nun grupo de investigación que desenvolve diferentes sistemas relacionados con sensores radio embarcado en vehículos non tripulados. En función dos resultados obtidos existe a posibilidade de que o candidato pase a formar parte, tras os 12 meses iniciais, do cadro de persoal da spin-off Raytrack.

As responsabilidades e tarefas específicas incluirán entre outras:

 • Soporte técnico a actividades comerciais
 • Colaboración en desenvolvemento de software e hardware específicos e adaptados ás necesidades do cliente
 • Soporte durante a realización de probas de cambpo cos sistemas desenvolvidos

Requisitos

 • Formación: Grao/Mestrado/Doutoramento en Enxeñería de Telecomunciación ou similar
 • Inglés: dominio oral e escrito, ao menos nivel B2
 • Outros:
  • Coñecementos de sistemas embebidos baseados en microcontroladores e sistemas tipo Raspberry Pi/Arduino
  • Programación en C, C++, Python, OpenCV
  • Coñecementos de SDR
  • Manexo de instrumentación básica (osciloscopio, fontes de alimentación) e avanzados (analizadores de espectro, analizadores de redes)
  • Experiencia con drons ou outros sistemas robóticos
  • Coñecementos básicos de procesado de sinal
  • Alta motivación e interés pola tecnoloxía
  • Motivación comercial

Criterios de valoración

 • Experiencia profesional (20%)
 • Formación e expediente académico (40%)
 • Entrevista persoal (40%)

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV e carta de presentación ao enderezo bgvaldes@uvigo.es

Data límite de recepción de candidaturas 29 de febreiro de 2020 21:00 CET