atlanTTic, beneficiario por resolución do 24 de novembro de 2016 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convoca a selección dunha praza:

Os perfís e requisitos de acceso para a praza ofertada aparecen indicados no ANEXO I

Convocatoria completa (obrigada lectura)

Anexo I (perfil e requisitos de acceso)

Anexo II (formulario de solicitude)