Data prevista de comezo do contrato: 01/12/2019
Data de remate: 31/08/2020
Duración da xornada/: xornada completa, 40 horas/semana
Salario bruto mensual: 1.300 – 1.500 euros en función da valía do candidato
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Funcións do posto

Realización de actividades de apoio ao proxecto PALLAS (TIN2016-80515-R AEI/EFRD, EU).

Requisitos

  • Graduado en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación ou titulación equivalente
  • Manexo fluído en inglés Valoraranse estudos ou estadías en centros estranxeiros
  • Capacidade de traballo en equipo
  • Coñecementos de linguaxes de programación: Python, Java, C, C++
  • Capacidade para a elaboración de documentos técnicos
  • Desenvolvemento de sistemas de e-learning e e-assessment

Criterios de valoración

 • Experiencia profesional (20%)
 • Formación e expediente académico (40%)
 • Entrevista persoal (40%)

A comisión seleccionará un mínimo de dous candidatos para realizar unha enrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación

 • Presidente: Martín Llamas Nistal
 • Secretario: Manuel Caeiro Rodríguez
 • Vogal: Fernando A. Mikic Fonte

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV ao enderezo info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas 8 de novembro de 2019 ás 12:00 CET