Data prevista de comezo do contrato: 01/01/2019
Data de remate: 31/08/2019
Tipo de contrato: Contrato por obra, xornada completa.
Salario Bruto mensual: 1.292,57 € brutos.
Lugar de traballo: Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións, Universidade de Vigo

Funcións do posto

Realización de actividades de apoio ao proxecto ADLES (Active Digital Learning Environments in Schools)

Requisitos

 • Graduado en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións ou titulación semellante.
 • Manexo fluído en inglés. Valorarase estadías en centros de investigación internacionais de prestixio.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Coñecemento de linguaxes de programación: Python, Java, C, C++.
 • Desenvolvemento de xogos e simulacións.
 • Capacidade para a elaboración de informes técnicos.
 • Desenvolvemento de sistemas de e-learning.

Criterios de Avaliación

 • Experiencia profesional (20%)
 • Formación e expediente académico (50%)
 • Entrevista (30%)

A comisión seleccionará, se fose posible, un mínimo de dous candidatos para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de avaliación

 • Presidente: Martín Llamas Nistal (Profesor Titular de Universidade, Depto. de Telemática, Universidade de Vigo)
 • Secretario: Manuel Caeiro Rodríguez (Profesor Contratado Doutor de Universidade, Depto. de Telemática, Universidade de Vigo)
 • Vogal: Fernando Ariel Mikic Fonte (Profesor Contratado Doutor de Universidade, Depto. de Telemática, Universidade de Vigo)

As persoas interesadas deberán enviar a documentación requerida á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 30 de novembro de 2018, 21:00 CET