ATL3919 – Técnico de apoio ao proxecto PALLAS
29 Outubro, 2019

Data prevista de comezo do contrato: 01/12/2019 Data de remate: 31/08/2020 Duración da xornada/: xornada completa, 40 horas/semana Salario bruto mensual:…

Read More
ATL3819 – Investigador en AIV aplicado a proxectos espaciais
4 Outubro, 2019

Data prevista de comezo do contrato: novembro de 2019 Data de remate: xaneiro de 2020 con posibilidade de prórroga Duración da…

Read More
ATL3719 – Investigador en enxeñaría de requisitos aplicado a proxectos espaciais
4 Outubro, 2019

Data prevista de comezo do contrato: novembro de 2019 Data de remate: xaneiro de 2020 con posibilidade de prórroga Duración da…

Read More
ATL3619 – Investigador en enxeñaría de sistemas aplicado a proxectos espaciais
1 Outubro, 2019

Data prevista de comezo do contrato: novembro de 2019 Data de remate: xaneiro de 2020 con posibilidade de prórroga Duración da…

Read More
ATL3519 – Coordinador de enxeñaría de sistemas aplicado a proxectos espaciais
1 Outubro, 2019

Data prevista de comezo do contrato: novembro de 2019 Data de remate: outubro de 2020 con posibilidade de prórroga Duración da…

Read More
ATL3419 – Investigador en tecnoloxías multiantena
26 Setembro, 2019

Tipo de contrato: Contrato por obra Data prevista de comezo do contrato: novembro de 2019 Data de remate: xuño de 2020…

Read More
ATL3319 – Enxeñeiro/a de software Speech&Signs
11 Setembro, 2019

Tipo de contrato: Contrato por obra Data prevista de comezo do contrato: 16/10/2019 Data de remate: 30/04/2020 con posibilidade de continuidade….

Read More
ATL3219 – Enxeñeiro/a de desenvolvemento de software para a análise forense de contidos multimedia
22 Xullo, 2019

Convócase un proceso de selección para a contratación dun/ha enxeñeiro/a, mediante contrato en réxime temporal, como persoal de investigación e desenvolvemento…

Read More
ATL3119 – Investigador en tecnoloxías intelixentes multimedia
22 Xullo, 2019

Data prevista de comezo do contrato: 16/09/2019 Data de remate: 15/02/2020 con posibilidade de continuidade. Duración da xornada: tempo completo Salario…

Read More
ATL3019 – Enxeñeiro de deseño, desenvolvemento e integración de hardware RF
22 Xullo, 2019

Tipo de contrato: contrato por obra a tempo parcial, media xornada. Data prevista de comezo do contrato: 01/11/2019 Data de remate:…

Read More