ATL2319: Investigador en tecnoloxías semánticas aplicadas a crowdsourcing
24 Xuño, 2019

Data prevista de inicio de contrato: 29/07/2019 Data de remate: 31/07/2020 Tipo de contrato: Media xornada (20 horas semanais) Remuneración: 700…

Read More
ATL2119 – Enxeñeiro de proxecto (Referencia: ARCO_1904)
18 Xuño, 2019

Funcións do posto: Buscamos unha persoa apaixoNada pola tecnoloxía, a internet das cousas e este interesada no desenvolvemento e implementación de…

Read More
ATL2019 – Programador/Investigador software para sistemas de eSaude
17 Xuño, 2019

atlanTTic, beneficiario por resolución do 24 de novembro de 2016 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das Axudas para…

Read More
ATL1919 – Investigador en deseño de amplificadores de potencia de microondas e caracterización non lineal
24 Maio, 2019

Tipo de contrato: Contrato por obra Data prevista de comezo do contrato: 01/07/2019 Data de remate: 30/11/2020 Salario Bruto Anual: entre…

Read More
ATL1819 – Investigador en tecnoloxías intelixentes multimedia
15 Maio, 2019

atlanTTic, beneficiario por resolución do 24 de novembro de 2016 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das Axudas para…

Read More
ARCO_1903 – Enxeñeiro de telecomunicación para sistemas radar de imaxe (2 prazas)
15 Maio, 2019

Ingeniero de telecomunicación para sistemas radar de imagen (2 plazas) Referencia (ARCO_1903) Funciones del puesto Ejecución de campañas de medidas con…

Read More
ATL1619 – Enxeñeiro/a de desenvolvemento de software para a análise forense de contidos multimedia
7 Maio, 2019

Convócase un proceso de selección para a contratación dun/ha enxeñeiro/a, mediante contrato en réxime temporal, como persoal de investigación e desenvolvemento…

Read More
BEAGAL18/00145 – Beatriz Galindo_Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones
25 Abril, 2019

Descrición do posto O obxectivo desta convocatoria é a realización dun proceso selectivo para a contratación dunha persoa como investigadora distinguida…

Read More
ATL1519 – Persoal para Proxecto LMPI
24 Abril, 2019

No marco do proxecto europeo Erasmus + KA2 CBHE  “LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux…

Read More
ATL1419 – Enxeñeiro de desenvolvemento de software para RFID.
2 Abril, 2019

Data de inicio: 15 Maio 2019 Duración: 6 meses Tipo de contrato: Xornada completa (40 horas semanais) Remuneración: 1300 € /mes…

Read More