atlanTTic, beneficiario por resolución do 24 de novembro de 2016 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das  Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020,  convoca a selección dunha praza:

Os perfís e requisitos de acceso para cada posto aparecen indicados no ANEXO I.

Convocatoria completa (obrigada lectura)

Anexo I (perfís e requisitos de acceso)

Anexo II (formulario de solicitude)

 

Encabezado_pagina_web