Our portfolio

Grupo de Information and Computing Lab (IClab)

Open Project

Laboratorio de Bioenxeñaría e Cronobioloxía (LBC)

Open Project

Grupo de Sistemas de Radio (SR)

Open Project

Grupo de Dispositivos de Alta Frecuencia (GDAF)

Open Project

Grupo de Tecnoloxías Multimedia (GTM)

Open Project

Grupo de Procesado de Sinal en Comunicacións (GPSC)

Open Project

Grupo de Servizos para a Sociedade da Información (GSSI)

Open Project

Grupo de Enxeñaría de Sistemas Telemáticos (GIST)

Open Project

Laboratorio de Redes (NetLab)

Open Project

Grupo de Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas (COM)

Open Project

Grupo de Tecnoloxías da Información (GTI)

Open Project