Grupo de Sistemas de Radio (SR)

O Grupo Sistemas de Radio da Universidade de Vigo desenvolve unha importante actividade de I + D, colaborando con diferentes empresas e organizacións, combinando así a excelencia científica e a transferencia de tecnoloxía ao mercado.Isto é consecuencia da ampla gama de aplicacións de tecnoloxías de comunicación, pero tamén é o resultado das instalacións dispoñibles nos laboratorios, o persoal e a súa ampla experiencia investigadora.

Participa activamente en proxectos de I+D (rexionais, nacionais e europeos). Como exemplo da súa actividade, algúns dos proxectos atópanse resumidos na páxina web.Desde o grupo coordínanse programas de posgrao, colaborando así na formación de novos científicos nunha contorna internacional competitiva.

Liñas de Investigación

Análise da canle de radio.
Caracterización de degradacións da propagación
Ruídos e interferencias e o deseño de técnicas para mitigar estes problemas
Deseño, construción e medida de antenas para diferentes aplicacións
Radar, con énfase nas técnicas de medición polarimétrica para o radar meteorolóxico e SAR.
Radar pasivo
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: sistemas radio, comunicacións móbiles, redes inalámbricas, redes de sensores, radiofrecuencia, sistemas de navegación por satélite, antena,Radar, 5G

Director

Investigador Principal

María Vera Isasa Titular U.

Contacto

Manuel G.Sánchez Titular U.

Contacto

Outros Investigadores

Otros Investigadores

David Álvarez Outerelo Investigador

Contacto

Nuno Ricardo Cordeiro Leonor Doutorando

Contacto

David Crespo Ferreira Doutorando

Contacto

Iñigo Cuíñas Gómez Catedrático U.

Contacto

María Edita De Lorenzo Rodríguez Titular U.

Contacto

Luis Eduardo De Sousa Sismeiro Investigador

Contacto

Isabel Expósito Pérez Investigador

Contacto

Daniel Gómez Pérez Investigador

Contacto

Edgard Lemos Cid Doutorando

Contacto

Azzeddin Naghar Predoutoral

Contacto

Rubén Nocelo López Investigador

Contacto

Adelino Pedro Pereira Alves Ferreira Investigador

Contacto

Brais Sánchez Rama Investigador

Contacto

María Verónica Santalla Del Río Titular U.

Contacto

Pablo Torío Gómez Contratado Doutor

Contacto

Ana María Vázquez Alejos Contratado Doutor

Contacto

María José Yllanes López Xestora de Investigación

Contacto

  • Método de cancelación de ruído impulsivo en sistemas Power Line communications (PLC) mediante procesado das portadoras libres de transmisión.
  • Método para suprimir ruído impulsivo en receptores de radio con diversidade ou multiplexación espacial.
  • Método de redución de ruído impulsivo en sistemas de telecomunicación mediante a extensión da banda do receptor.
  • Radar de penetración en terra mediante transmisión de formas de onda baseadas en series de secuencias de fase complementaria.
  • Procedemento de supresión de ruído impulsivo nunha canle de comunicación por radio mediante a monitoraxe doutra canle a frecuencia diferentes.
  • Procedemento de supresión de ruído impulsivo por diversidade de polarizacións, para sistemas de comunicación mediante ondas radioeléctricas.
Quen
Tipo Colaboración
Telefónica Móviles España Colaboración Investigadora
Televés Colaboración Investigadora
GTG Ingenieros Colaboración Investigadora
UTECA Colaboración Investigadora
European Communication Office Colaboración Investigadora
Gamesa Colaboración Investigadora
Gradiant Colaboración Investigadora