Grupo de Tecnoloxías Multimedia (GTM)

O grupo centra as súas actividades no campo do procesamento de sinais e mantén liñas de investigación activas nas áreas de tecnoloxías de voz, acústica e procesamento de son, imaxes e vídeo.

O equipo investigador da Universidade de Vigo (UVIGO) ten unha ampla e contrastada experiencia (de máis de vinte anos) nas liñas de investigación de conversión texto-voz (TTS) e recoñecemento automático de voz (ASR) nos idiomas galego e castelán, e na liña de análise e recoñecemento facial (iniciada hai máis de 15 anos). Nestes campos participou nun bo número de proxectos financiados a nivel europeo, nacional e autonómico, ademais de diversos contratos con empresas. Como resultado, este equipo dispón dos seus propios algoritmos e ferramentas software, aspecto que permite a súa adaptación a un novo marco experimental nun prazo breve.

Liñas de Investigación

Procesado de fala
Procesado de imaxe e vídeo
Recoñecemento de patróns, aprendizaxe automática, identificación biométrica multimodal
Acústica e audio
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: conversión speech-to text, identificación e verificación biométrica, análise facial, estimación de emocións, machine learning, calidade do son, son 3d, confort acústico

  • Sistemas de adquisición e procesado de sinais de audio e ultrasonidos de baixo custo para monitoraxe e diagnóstico en contornas industriais
  • Sistemas de adquisición e procesado de sinais de audio de baixo custo para monitoraxe e diagnóstico de ruído ambiental.
  • Sistema de análise facial (identidade, trazos, emocións).
  • Sistema de recoñecemento de firma manuscrita.
  • Sistema de recoñecemento de locutores.
  • Sistema de recoñecemento de fala (castelán, galego).
  • Sistema de conversión de texto a fala.
  • Sistema de procura en voz.
Quen
Tipo Colaboración
NL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT Colaboración investigadora
LEUVEN BE UNIVERSITY Colaboración investigadora
COLLEGE DUBLIN IR Colaboración investigadora
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE IT Colaboración investigadora
SVEUCILISTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE HR Colaboración investigadora
UNIVERSITY OF KENT UK Colaboración investigadora
OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG DE Colaboración investigadora
NEC EUROPE LTD UK Colaboración investigadora
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS EL Colaboración investigadora
GRADIANT ES Colaboración investigadora
Metrarc Limited UK Colaboración investigadora
Aixvox GmbH Colaboración investigadora