Principais Indicadores 2018

Desde o seu nacemento en 2010, atlanTTic puxo o foco en catro obxectivos fundamentais: (1) formación e captación dos mellores investigadores no sector, (2) captación de proxectos I+D no ámbito europeo e internacional, (3) a excelencia investigadora coas calidade das publicacións como mellor indicador e (4) a transferencia do coñecemento e tecnoloxías á sociedade e tecido industrial.

De seguido mostramos os indicadores conforme a división mencionada durante o ano 2018.

Capacidades

Capacidades

People

168

profesionais
investigadores

profesionales
investigadores

flecha
flecha-abajo
13 Postdoutorais
41 Predoutorais
36 Persoal Técnico
Background

Actividade investigadora e produción científica

Actividad investigadora y producción cientifica

4,0M€

Fondos
I+D

143

Publicacións
Totais
(WoS o Scopus)

41

Papers
Q1

Valorización e
Transferencia

Valorizacion y Transferencia

31

Contratos
activos

flecha-abajo

1,51M €

CONTRATOS I+D
E TRANSFERENCIA

Partners e
Clientes