Ofértanse dúas prazas para o proxecto europeo UP2U.  (Información do proxecto en  https://up2university.eu/)

As candidaturas se deben enviar á dirección ddocampo@uvigo.es.

Data límite de recepción de candidaturas: 31-V-2017

PRAZA 1– Enxeñeiro/a de deseño e desenvolvemento de software SENIOR

 • Tipo de contrato: Obra e servizo
 • Data prevista de comezo do contrato: 01-07-2017
 • Data de remate: 31-XII-2019
 • Salario Bruto Anual: 24,000 euros
 • Lugar de traballo: UVigo Web Tv, Pza. Miralles

Función do posto

A persoa seleccionada traballará como desarrollador/a de software senior no proxecto europeo H2020 Up to University: bridging the gap between schools and universities through informal education (Up2U), e desenvolverá as seguintes funcións:

 • – Mellora do repositorio de OERs e do ecosistema software de Up2U
 • – Mellora de Integración con plataformas LMS (MOODLE e OpenEdX) e autenticación basada en SAML2
 • – Asistencia a reunións presenciais e virtuais, seguemento do proxecto e participación na comunidade.
 • – Coordinación de probas piloto en Galicia.
 • – Redacción de documentación, en especial sobre Políticas de OER.

Requisitos

– Título universitario, preferiblemente en Enxeñería de Telecomunicación ou titulación afín.

– Imprescindible manexo fluído en inglés.

– Experiencia previa en deseño e desenvolvemento de software.

– Valorarase:

 • Experiencia previa participando activamente en proxectos internacionais de desenvolvemento de software.
 • Coñecemento de linguaxes de programación: PHP (Symfony), JAVA (Spring Security) e Python.
 • Coñecemento de solucións SAML2.

Criterios de valoración

• Experiencia profesional (30%)

• Formación (30%)

• Entrevista (40%)

A comisión seleccionará candidaturas para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación

 • Presidente: Domingo Docampo Amoedo
 • Secretario: Anxo Sánchez Bermúdez
 • Vogal: José F. Rodríguez de la Concepción

Data límite de recepción de candidaturas: 31-V-2017

 

PRAZA 2 – Enxeñeiro/a de deseño e desenvolvemento de software JUNIOR

Tipo de contrato: Obra e servizo

Data prevista de comezo do contrato: 01-07-2017

Data de remate: 31-XII-2019

Salario Bruto Anual: 16,000 euros

Lugar de traballo: UVigo Web Tv, Pza. Miralles.

Función do posto

A persoa seleccionada traballará como desarrollador/a de software junior no proxecto europeo H2020 Up to University: bridging the gap between schools and universities through informal education (Up2U), e desenvolverá as seguintes funcións:

– Colaboración na mellora do repositorio de OER e do ecosistema software de Up2U.

– Colaboración na mellora de Integración con plataformas LMS (MOODLE e OpenEdX) e autenticación basada en SAML2.

– Colaboración na redacción de documentación.

Requisitos

– Título universitario, preferiblemente en Enxeñería de Telecomunicación ou titulación afín

– Manexo fluído en inglés

– Valorarase:

 •       Experiencia previa participando activamente en proxectos de desenvolvemento de software.
 •       Coñecemento de linguaxes de programación: PHP (Symfony), JAVA (Spring Security) e Python.
 •       Coñecemento de solucións SAML2.

Criterios de valoración

• Experiencia profesional (20%)

• Formación (40%)

• Entrevista (40%)

A comisión seleccionará candidaturas para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación

 • Presidente: Domingo Docampo Amoedo
 • Secretario: Anxo Sánchez Bermúdez
 • Vogal: José F. Rodríguez de la Concepción

Data límite de recepción de candidaturas: 31-V-2017

 

Encabezado_pagina_web