Data de comezo: Agosto 2018
Duración: 5 meses.
Tipo de contrato: Media xornada (20 horas semanais)
Remuneración: 650-750€ brutos/mes (media xornada)
Lugar de traballo: Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, Universidade de Vigo

Descrición do posto

A persoa seleccionada traballará no desenvolvemento de solucións móbiles e servicios REST, apoiados no uso de tecnoloxías semánticas, no eido da saúde.

Requisitos

  • Enxeñaría de Telecomunicación ou afíns
  • Inglés: Nivel intermedio
  • Experiencia en desenvolvemento de plataformas móbiles
  • Experiencia en deseño e implementación de servidores Web

Criterios de Avaliación

  • Curriculum vitae (40%)
  • Experiencia específica (25%)
  • Entrevista (35%)

A comisión avaliadora seleccionará 2 candidatos/as para unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de avaliación

  • Presidente: Luis Álvarez Sabucedo
  • Secretario: Juan M. Santos Gago
  • Vogal: Martín Llamas Nistal

As persoas interesadas deberán enviar a documentación requerida á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 15 de xullo de 2018, 21:00 CET