Convoctaoria de contrato predoutoral – Formación de doutores (FPI 2019)

Este programa está financiado polo MInisterio de Ciencia, Innovación e Universidades e ofrece contrato de ata 48 meses de duración para a formación de graduados que desexen realizar unha tese de doutoramento en Centros de I+D que teñan un proxecto específicamente financiado por este Ministerio para este programa. Ademáis, financiaranse os gastos de matrícula e estadías en centros de investigación nacionais ou estranxeiros.

Este contrato estaría asociado ao proxecto: “Audiovisual analysis of verbal and non-verbal communication channels (Speech&Signs)”

Ref. proxecto: RTI2018-101372-b-100

IPs:José Luis Alba Castro e Laura Docío Fernández

A temática circunscríbese ao ámbito da visión por computador, a aprendizaxe máquina e o análise da linguaxe. As liñas principais de investigación para a tese doutoral profundizan en técnicas algorítmicas para tradución de lingua de signos a lingua falada.

Plazo de solicitud: do 17 de octubro ao 7 de novembro de 2019

As personas interesadas deben acreditar unha titulación técnica que les permita matricularse no programa de doutoramento Doc_TIC (http://doctic.uvigo.es/) e se valorarán especialmetne coñecementos e/ou experiencia previa en visión por computador e aprendizaxe máquina.

Poden obter información dos detalles do contrato predoutoral na páxina webo do MICINN ou dirixiarse a: jalba@gts.uvigo.es, ldocio@gts.uvigo.es