Sobre Vigo

atlanTTic atópase enmarcado na zona de Vigo. Para entender mellor o que pode achegar a zona convén valorar dúas dimensións esenciais: a dimensión do ecosistema relativa ao desenvolvemento profesional coa contorna de investigación e tecnolóxica, e por outra banda a dimensión humana representada polo aspecto social e natural. As dúas dimensións conforman unha experiencia de vida que merece ser coñecida.

 • A Universidade de Vigo

  atlanTTic desenvolve o seu labor investigador na Universidade de Vigo (Uvigo), que ten nas telecomunicacións un dos seus principais focos científicos e de transferencia de tecnoloxía á industria.

  Os grupos de investigación que integran o centro desempeñan un papel moi importante nos 24 millóns de euros que a Universidade de Vigo logrou captar para actividades de I+D durante o ano 2012, o que supuxo máis do 20% do gasto total de Galicia neste capítulo. Durante esa anualidade, a Uvigo logrou crear 618 postos de traballo en I+D e 31 iniciativas emprendedoras, ás que hai que sumar 144 actividades de transferencia de tecnoloxía (preto dun 30% máis que en 2011).

  Investigar na Universidade de Vigo significa facelo non marco dun campus de excelencia científico, ou Campus de Excelencia do Mar, no que atlanTTic participa activamente cos seus avances en materia de redes de sensores ambientais, visión artificial, teledetección ambiental ou comunicacións marítimas, por poñer algúns exemplos.

  Dentro do seu ámbito de coñecemento, atlanTTic benefíciase da súa vinculación directa á Escola de Enxeñaría de Telecomunicación da Uvigo, terceira en traxectoria en España, e ao Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia Gradiant, especializado en transferencia de tecnoloxía á empresa. Estes tres alicerces crean unha sinerxias evidentes cubrindo un amplo espectro do ciclo de vida profesional do investigador e o da tecnoloxía.

 • O Entorno Tecnolóxico

  Galicia deu un salto importante nos últimos anos en materia científica e tecnolóxica, cun importante incremento das súas capacidades grazas a uns recursos humanos cada vez mellor formados e unhas infraestruturas en constante optimización.

  Xunto á Universidade de Vigo, as Universidades de Santiago de Compostela e A Coruña contan con grupos e centros de investigación dedicados ás TIC, como é o caso do CITIC ou o CITIUS.

  Por outra banda, a intensificación dos procesos de transferencia de tecnoloxía á empresa abriu un campo de traballo moi interesante para os investigadores galegos, moi especialmente para os dedicados ás telecomunicacións, que polo seu carácter transversal espertan interese en todos os sectores económicos. Este é o motivo de que esta área de coñecemento aglutine unha parte importante dos ingresos das universidades (e moi especialmente da Universidade de Vigo grazas a atlanTTic) procedentes das súas colaboracións coa industria.

  Neste sentido, ademais do Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant), Vigo e a súa área son sede dos centros tecnolóxicos conectados máis directamente cos sectores económicos máis representativos de Galicia: o Centro Tecnolóxico dá Automoción de Galicia (CTAG), o Centro Técnico Nacional de Conservación de Produtos da Pesca (ANFACO-CECOPESCA) e o centro tecnolóxico da metalurgia AIMEN.

 • Conocer Vigo

  Vigo é a cidade máis grande de Galicia, cunha poboación próxima aos 300.000 habitantes e un marcado carácter industrial. Os seus principais sectores económicos son o pesqueiro, a automoción, o naval e os servizos.

  Está situada ao sur de Galicia, na última das denominadas Rías Baixas, e o seu clima oceánico é suave. A fronteira con Portugal está a menos de 40 quilómetros por autoestrada ou autovía e existen boas opcións de comunicación, vía transporte público ou en coche, coas outras cidades galegas. Os outros dous aeroportos de Galicia, con voos directos a destinos de toda Europa, atópanse en Santiago de Compostela e A Coruña, accesibles ambos por autoestrada.

  Vigo combina todos os servizos propios dunha gran urbe co encanto dunha contorna no que o mar e a montaña ofrecen paraxes naturais, moitos deles espazos protexidos, cheos de tranquilidade e a pouca distancia do centro da cidade.

  A diversa oferta educativa e sanitaria, con dous hospitais públicos de referencia, xunto coas múltiples opcións para a cultura, o deporte, a gastronomía e o lecer, fan da cidade un enclave atractivo para establecer un fogar de maneira temporal ou definitiva, co incentivo dun nivel de vida moderado en canto aos prezos.

  Vigo e os seus arredores concentran toda a esencia da Galicia marítima, con praias e paisaxes preciosos, un agradable clima tépedo, unha gastronomía co sabor dos produtos máis frescos e un ambiente acolledor para calquera recentemente chegado.

  A cidade conta con todos os servizos propios dunha gran urbe, como unha rede de transporte público que percorre todo o centro e esténdese aos arredores, con conexións ás praias e vilas próximas.

  Para empezar pódese recorrer aos dez imprescindibles recomendados pola Oficina de Turismo, pero só como aperitivo de todo o que a cidade e a súa contorna ofrecen.

 • Gozar Vigo

  Hai cidades só para vivir e outras que ademais convidan a gozar. Vigo é así, cunha ampla oferta lúdica e cultural durante todo o ano e posibilidades de todo tipo para os amantes do deporte, as compras e a boa mesa.

  Concertos, teatro, festas, festivais, feiras e moitas máis cousas alimentan os fins de semana da cidade. Para non perderse ningunha cita pódese consultar a axenda da Oficina de Turismo ou plataformas alternativas como esta.

  Para practicar deporte, as opcións ao aire libre son moi variadas (como os paseos marítimos ou os parques), pero tamén o son as instalacións municipais ao alcance de todo o que estea empadroado.

  A gastronomía é un dos grandes atractivos da cidade, cunha oferta que cobre desde as famosas tapas ata as comidas e ceas máis elaboradas, sempre co produto fresco (en particular o peixe e o marisco) como principal reclamo.

  Para os afeccionados ás compras, Vigo ofrece desde unha ampla oferta de pequeno comercio tradicional ata centros comerciais e mercados tanto pechados como ao aire libre.

 • Con nenos en Vigo

  Vigo conta cunha ampla oferta de colexios de calidade repartidos por toda a cidade e con moi diversas opcións para encher o seu tempo de lecer, xa sexa con outros nenos e nenas ou en familia.

  Ludotecas, museos, bibliotecas, espazos de educación ambiental ou o zoo son algúns dos puntos que fan de Vigo unha cidade amigable e interesante para a infancia.

  Información Detallada