Líneas de Investigación

Líneas de Investigación

Search

Order By:

Líneas de Investigación por Página:

Grupo

Nombre

Researches

COM

Diseño de Antenas de alta frecuencia

A. García Pino / Oscar Rubiños

COM

Sistemas Radiantes para aplicaciones de radar

Oscar Rubiños López / Antonio García Pino

COM

Técnicas MIMO en redes móviles

Marcos Arias Acuña

COM

Electromagnetismo Computacional

Inés García Tuñón / Marta Gómez Araújo

COM

Sistemas Radar

Inés García Tuñón / Marta Gómez Araújo

COM

Comunicaciones Ópticas

Francisco Javier Díaz Otero

GDAF

Modelado y caracterización no lineal de dispositivos activos de microondas

Mónica Fernández Barciela

GDAF

Caracterización no lineal con señales complejas de dispositivos y circuitos de microondas utilizando analizadores no lineales de redes.

Mónica Fernández Barciela

GIST

Aprendizaje electrónico

Martín Llamas Nistal

GIST

Servizos e sistemas do fogar dixital

Luis Anido Rifón