Organization

Management and Administration

Martín Llamas Nistal Director

Contact


Administration and Services

Technical Department

Sergio Barrero Cabañas

Contact


Project Management

María Durán Cao

Contact


Administration

Carmen Touriño Espiño
Adrián Caride Rial

Contact


Communication & Marketing

Reyes Riveiro Castro

Contact


José Luis Alba Castro Member

Contact


Francisco Javier Díaz Otero Member

Contact


Mónica Fernández Barciela Member

Contact


José Ramón Fernández Bernárdez  Member

Contact


Manuel Fernández Veiga Member

Contact


Manuel García Sánchez Member

Contact


Francisco Javier González Castaño Member

Contact


Roberto López Valcarce Member

Contact


José Juan Pazos Arias Member

Contact


Domingo Docampo

Universidade de Vigo

Member

Info


Nuria Llombart

Delft University of Technology

Member

Info


Joan García Haro

Universidad Politécnica de Cartagena

Member

Info


Antonio Artés Rodríguez

Universidad Carlos III de Madrid

Member

Info


Rui Aguiar

Universidade de Aveiro

Member

Info


Research Groups

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra