Universidade de Vigo

Fighting Forest Fires Using Electronic and Communication Technologies (LifeTEC)

Year: 2017

Principal researcher: Verónica Santalla del Río

Financing: Comisión Europea, LIFE 2016

Period: 01/09/2017 - 31/12/2021

https://lifetec.uvigo.es/gl/

O obxectivo de LifeTEC  foi a mellora na loita contra os incendios forestais utilizando tecnoloxías das comunicacións, para reducir o tempo de detección dos incendios forestais e mellorar a eficiencia das brigadas contra incendios facilitando as comunicacións e a xeolocalización das mesmas.

Como resultado, hai dúas tecnoloxías listas para contribuír á loita contra os incendios forestais: un método para a detección temperá de incendios forestais a partir dos sinais que proporciona o radar meteorolóxico e un sistema de xestión baseado en TETRA e Android para a xeolocalización en tempo real dos recursos dispoñibles para a extinción de incendios.