ATL3621. Persoal de apoio para o proxecto Aprende-II

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato por obra ou servizo
Xornada: Parcial
Horas por semana: 20
Data prevista de comezo do contrato: 01/01/2022
Data prevista de remate: 31/03/2022
Remuneración: 700 € brutos/mes, en función da valía do/da candidato/a
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo 

Referencia: CO-0020-21

Contratación de persoal de apoio para o proxecto Aprende-II (CO-0020-2021) “Avaliación dunha estratexia formativa de microlearning para a mellora da adherencia terapéutica en pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal”.

Funcións do posto de traballo

 • Elaboración de software para distintos dispositivos.
 • Desenvolvemento de software dende o punto de vista da usabilidade e da UX.
 • Preparación de webs.
 • Tarefas de difusión de materiais propios do proxecto.
 • Tarefas de organización de eventos.

Requisitos

 • Estudos finalizados en Enxeñaría de Telecomunicacións, Informática ou semellantes.
 • Capacidade para o desenvolvemento de aplicacións en Django.
 • Capacidade para o desenvolvemento bots para Telegram.
 • Capacidade para o desenvolvemento de aplicacións de Alexa.
 • Capacidade para a elaboración de documentos técnicos e materiais de divulgación.
 • Manexo de webs e ferramentas informáticas.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Experiencia en proxecto.

Criterios de valoración

 • Formación académica e experiencia en desenvolvemento de software (30%).
 • Experiencia en proxectos semellantes (20%).
 • Coñecemento de idiomas (20%).
 • Entrevista (20%).
 • Outros méritos vinculados ao ámbito tecnolóxico (10%).

A comisión poderá convocar aos candidatos/as con máxima valoración profesional e de formación para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos. No caso de que ningunha persoa candidata cumpra os requisitos exixidos a praza poderá declararse deserta.

Comi de avaliación

O proceso selectivo será resolto por unha comisión formada polo coordinador do proxecto e dous dos docentes/ investigadores/as membros do mesmo:

 • Rebeca P. Díaz Redondo. Profesora titular. Departamento de Enxeñaría Telemática. Universidade de Vigo.
 • Ana Fernández Vilas. Profesora titular. Departamento de Enxeñaría Telemática. Universidade de Vigo.
 • Manuel Caeiro Rodríguez. Profesor contratado doutor. Departamento de Enxeñaría Telemática. Universidade de Vigo.

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV e a documentación acreditativa correspondente dos méritos alegados á dirección rrhh@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 4 de novembro de 2021 ás 21:00 CET.