ATL3721. Investigador/a en propagación de ondas de radio

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato por obra ou servizo
Xornada: Completa
Horas por semana: 40
Data prevista de comezo do contrato: 01/12/2021
Duración estimada do contrato: 7 meses, con posibilidade de prórroga
Remuneración: En función da valía do/da candidato/a
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo 

Referencia do proxecto: MEDIDA Y CARACTERIZACIÓN DE CANAL DE RADIO PROPAGACIÓN PARA EL FUTURO ECOSISTEMA DE COMUNICACIONES MÁS ALLÁ DE 5G: PID2020-112545RB-C52 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033.

Funcións do posto de traballo

  • Investigación sobre a propagación de ondas de radio

Requisitos

  • Grao en Enxeñería de Telecomunicacións.
  • Inglés: C2.

Criterios de valoración

  • Experiencia profesional (40%).
  • Formación (40%).
  • Entrevista (20%).

A comisión poderá convocar aos candidatos/as con máxima valoración profesional e de formación para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos. No caso de que o comité de avaliación considere que ningunha persoa candidata cumpre os requisitos mínimos esixidos, a praza poderá declararse deserta.

Comi de avaliación

O proceso selectivo será resolto por unha comisión formada polo coordinador do proxecto e dous dos docentes/ investigadores/as membros do mesmo:

  • Presidente: Manuel García Sánchez (Catedrático de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo).
  • Secretario: Iñigo Cuiñas Gómez (Catedrático de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo)
  • Vocal: Ana Vázquez Alejos  (Profesora Titular de Universidade de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo).

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV á dirección rrhh@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 4 de novembro de 2021 ás 21:00 CET.