ATL5121. Investigador/a para proxecto de recoñecemento en lingua de signos

Número de prazas: 1
Tipo de contrato: Contrato por obra ou servizo
Xornada: Completa
Data prevista de comezo do contrato: 01/04/2022
Data de remate: 30/09/2022, con posibilidade de prórroga
Remuneración: 16.800 € – 19.200 € en función da valía do/a candidato/a
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Funcións do posto de traballo

 • Desenvolvemento algorítmico en python tanto para procesamento de imaxes e vídeos como para aprendizaxe profunda.

Requisitos

 • Formación: Grado ou Máster (preferible) nunha titulación con moita carga de programación e procesamento de sinais (Enxeñaría de Telecomunicación ou Informática e algunhas especialidades de enxeñaría industrial, física ou matemáticas).
 • Manexo fluído nos seguintes linguaxes de programación: Python, Matlab, C++. Coñecementos de inglés a nivel B2.
 • Experiencia valorable en procesamento de vídeo e imaxes, técnicas de aprendizaxe máquina, aprendizaxe profunda e librerías tipo TensorFlow, PyTorch, sklearn.
 • Experiencia previa en traballo en equipo e proxectos colaborativos.

Criterios de avaliación

 • Experiencia profesional (40%).
 • Formación (40%).
 • Entrevista (20%).

A comisión poderá convocar aos candidatos e ás candidatas con máxima valoración profesional e de formación para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos. No caso de que o comité de avaliación considere que ningunha persoa candidata cumpre os requisitos mínimos esixidos, a praza poderá declararse deserta.

Comité de avaliación

 • Presidente: José Luis Alba Castro, Catedrático do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo.
 • Secretaria: Carmen García Mateo, Catedrática do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo.
 • Vogal: Laura Docío Fernández, Contratada doutora do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo.

As persoas interesadas deberán enviar o Anexo II asinado e a documentación que se indica neste, á dirección personal@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 4 de febreiro de 2022 ás 21:00 CET.

Convocatoria completa

ANEXO I – Oferta

ANEXO II – Impreso de solicitude

Resolución

Listaxe definitiva de candidaturas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de selección. Prazo de reclamacións: 4 de marzo de 2022

Listaxe definitiva de selección