Tipo de contrato: Contrato por obra
Data prevista de comezo do contrato: 01/03/2021
Data de remate: 31/08/2021, con posibilidade de prórroga
Salario Bruto Anual: 10.000 – 14.000 Euros, en función da valía do candidato

Dedicación: a tiempo parcial (30 horas)
Lugar de traballo: E.E. de Telecomunicación, Campus da Universidade de Vigo

Funcións do posto
⋅ Deseño e implementación de arquitecturas de comunicaciones distribuídas sobre as arquitecturas 5G e máis aló.
⋅ Deseño e implementación de protocolos de descubrimento e monitoreo de dispositivos.
⋅ Deseño de mecanismos de orquestración de aplicacións distribuídas, partindo dos propostos no marco das redes de comunicación 5G.

Requisitos
⋅ Título universitario de grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación ou mestrado universitario en Enxeñaría de Telecomunicación.
⋅ Manexo fluído en inglés.
⋅ Experiencia en advanced networking.
⋅ Experiencia previa nas funcións do posto: tecnoloxías relevantes, participación en proxectos de investigación.

Criterios de valoración
Experiencia profesional (40%)
Formación (40%)
Entrevista (20%)

A comisión poderá entrevistar aos candidatos con máxima valoración profesional e de formación para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación
Presidente: Francisco J. González Castaño, Catedrático de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo.
Secretario: Felipe Gil Castiñeira, Profesor Titular de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo.
Vogal: Pedro S. Rodríguez Hernández, Profesor Titular de Universidade de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo.

Os interesados deberán enviar o seu CV á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas 27 de xaneiro de 2021 ás 21:00 CET

Convocatoria completa (descrición e requerimentos)