Data prevista de comezo do contrato: abril 2020
Duración: ata 12/10/2020, con posibilidade de prórroga ata 30/09/2022
Tipo de contrato: Xornada partida, 20 horas/semanais
Remuneración: entre 1.000 – 1.200 Euros brutos/mensuais dependendo da valía do candidato
Lugar de traballo: Escola de enxeñería Aeronáutica e do Espazo, Campus de Ourense

Funcións:

A persoa seleccionada traballará como enxeñeiro junior nas seguintes tarefas:

 • Deseño mecánico da plataforma CubeSat e dispositivo WET de transferencia de enerxía
 • Desenvolvemento de modelos CAD
 • Análises térmicos
 • Modelación térmica de pequenas palataformas e dispositivos WET
 • Simulacións de modelos mecánicos en diferentes escenarios
 • Deseño e desenvolvemento da campaña de probas

Requisitos:

 • Licenciado en Enxeñería Aeroespacial ou estudante con menos de 40 ECTS pendentes
 • Inglés e español fluído
 • Curso de modelación CAD
 • Experiencia en simulación de modelos

Criterios de valoración:

 • Experiencia profesional (ata 30 puntos)
 • Curriculum (ata 30 puntos)
 • Entrevista persoal(ata 40 puntos)

A comisión podería convocar a un ou máis candidatos para unha entrevista persoal física ou por medios telemáticos.

Comisión de Avaliación:

 • Presidente: Fernando Aguado Agelet, profesor asociado de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo
 • Secretario: Fermín Navarro Medina, profesor visitante na Facultade de Aeroespacial da Universidade de Vigo
 • Vogal: Carlos Ulloa Sande, profesor na Facultade de Aeroespacial da Universidade de Vigo

As persoas interesadas deberán enviar o seu CV ao enderezo info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas 19 de marzo de 2020 ás 21:00 CET