Tipo de contrato: contrato por obra
Data estimada de comezo: 01/09/2020
Data de finalización: 31/08/2021
Salario bruto anual: 24.570,50 Euros
Lugar de traballo: E.E. Telecomunicacion. Vigo University Campus

Selección de personal de apoio para o proxecto Erasmus+ CBHE IREEDER (Referencia: 609971-EPP-1-2019-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP)

Funcións:

  • Desenvolvemento e preparación de materiais e informes
  • Xestión da calidade
  • Tarefas de difusión do proxecto
  • Organización de tarefas das actividades da Universidade de Vigo no proxecto

Requisitos:

  • Título universitario en Enxeñería de Telecomunicación, Enxeñería Industrial ou equivalente
  • Inglés, Español e Galego fluídos
  • Experiencia previa nas funcións do posto: participación en proxectos internacionais, tecnoloxías relacioinadas co proxecto, etc

Criterios de avaliación:

  • Experiencia profesional (50%)
  • Formación (30%)
  • Entrevista (20%)

A comisión poderá realizar aos candiatos unha entrevista personal presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de avaliación:

O proceso de selección será avaliado por unha comisión formada polo coordinador do proxecto na Uvigo e outros dous docentes-investigadores.

Os interesados deberán enviar o seu CV e documentación a info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas: 10 días dende a publicación da oferta (ata o 5 de xullo de 2020 – 21:00 CET)

Haberá un prazo de reclamacións de 3 días hábles dende a publicación dos resultados provisionais.

O resultado da selección publicarase en forma de listado co candidato/a seleccionado/a e os candidatos/as en reserva.