Data prevista de inicio de contrato: 16/09/2020
Duración: 1 year
Tipo de contrato: Xornada completa (40 horas semanais)
Salario: 1.400 EUR brutos mensuais
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Telecomunicacións, Universidade de Vigo

Funcións do posto:

Desenvolvemento de software frontend e backend para servizos de información baseados en semántica e modelos de crowdsourcing e crowd computing.

Requisitos:

  • Título universitario preferiblemente en enxeñería de telecomunicacións (especialidade telemática), enxeñería informática, licenciaturra en informática ou afíns
  • Manexo fluído en inglés
  • Experiencia previa en desenvolvemento con tecnoloxías web

Criterios de avaliación:

  • Experiencia profesional (40%)
  • Formación (40%)
  • Entrevista (20%)

A comisión seleccionará a dúas persoas para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de avaliación:

  • Presidente: José Juan Pazos Arias, Catedrático de universidade
  • Secretario: Martín López Nores, Profesor contratado doutor
  • Vogal: Alberto Gil Solla, Profesor titular de universidade

Os interesados deberán enviar á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas:  20 de agosto de 2020 ás 21:00 CET