Data prevista de inicio de contrato: 15/09/2020
Data de remate: 31/12/2020
Tipo de contrato: Contrato por obra, media xornada
Salario: 550 euros brutos mensuais
Lugar de traballo: Escola de Enxeñería de Telecomunicacións, Universidade de Vigo

Funcións do posto:

Desenvolvemento de novos módulos na ferramenta BeA (Blended-e-Assessment).

Titulación mínima requerida:

Título de Bacharelato ou técnico.

Requisitos:

 • Formación profesional de Grao superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, ou titulación equivalente
 • Graduado en Enxeñería en Tecnoloxías de Telecomunicacións ou titulación equivalente, ou estudantes con menos do 15% dos créditos para rematar a obtención do título
 • Manexo fluído en inglés. Valoraranse estudos ou estadías en centros estranxeiros
 • Capacidade de traballo en equipo
 • Coñecementos de linguaxes de programación: Python, Java, C, C++
 • Desesnvolvemento de xogos e simulacións
 • Capacidade para a elaboración de documentos técnicos
 • Desenvolvementos de sistemas e-learning

Criterios de avaliación:

 • Experiencia profesional (20%)
 • Formación  e expediente académico (40%)
 • Entrevista persoal (40%)

A comisión seleccionará un mínimo de dous candidatos para realizar unha entrevista presencial ou por medios telemáticos.

Comisión de avaliación:

 • Presidente: Martín Llamas Nistal
 • Secretario: Manuel Caeiro Rodríguez
 • Vogal: Fernando A. Mikic Fonte

Os interesados deberán enviar á dirección info@atlanttic.uvigo.es, indicando a referencia do posto no asunto da mensaxe.

Data límite de recepción de candidaturas:  27 de xullo de 2020 ás 21:00 CET