atlanTTic, beneficiario por resolución do 13 de novembro de 2019 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convoca a selección dunha praza:

 

O perfil e requisitos de acceso para a praza ofertada aparecen indicados no ANEXO I

Convocatoria completa (obrigada lectura)

Anexo I (perfil e requisitos de acceso)

Anexo II (formulario de solicitude)