Obxectivo: Realización dunha tese de doutoramento no marco dun proxecto de investigación financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación de España

Where: atlanTTic Research Center (Universidade de Vigo)

O Grupo de Procesado de Sinal e Comunicacións (GPSC) de atlanTTic ofrece un contrato de 4 anos para unirse a un equipo multicisciplinar enfocado no desenvolvemento do coñecemento tecnolóxico nas áreas de Comunicacións Dixitais e Multimedia.
Buscamos candidatos altamente motivados nunha etapa inicial das dúas carreiras investigadoras, dispostos a desenvolver unha tese de doutoramento no marco do proxecto Métodos Robustos para inferencia estadística, integridade de datos e xestión de interferencias (referencia: PID2019-105717RB-C21) financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación de España (MICINN).
O candidato seleccionado debe estar en posesión dun mestrado no momento de unirse ao grupo (data estimada de febreiro a marzo de 2021). Requírense boas calificacións académicas así como capacidade de comunicación oral e escrita en inglés. A experiencia previa en investigación tamén é unha vantaxe.

Candidaturas: Os candidatos interesados deben enviar electrónicamente a súa solicitude antes do 27 de outubro a través do seguinte enlace, onde tamén poden atopar as condicións da oferta de emprego:
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Para outra información, diríxase a: Prof. Roberto López Valcarce (valcarce@gts.uvigo.es)