Grupo de Antenas, Radar y Comunicaciones Ópticas (COM)

Grupo de investigación líder na área de electromagnetismo. As nosas liñas de investigación inclúen deseño e medida de antenas, electromagnetismo computacional, EMC, radar, aplicacións de ondas milimétricas, procesado fotónico, redes ópticas, ligazóns ópticas en espazo libre e procesado cuántico da información con tecnoloxía fotónica.

Liñas de Investigación

Sistemas de detección (en milimétricas) para a reconstrución de imaxes en tempo real
Análise e síntese de sistemas radiantes (multirreflector, mixtas reflector – reflectarray / transmitarray, reconfigurables)
Caracterización, identificación e/ou detección non destrutiva de materiais e sustancias mediante espectrometría en THz.
Comunicacións cuánticas | Criptografía cuántica | Información cuántica
Métodos baseados en ecuacións integrais e técnicas de supercomputación aplicados ao electromagnetismo computacional.
Programación paralela para super-computadores de altas prestacións.
Óptica non lineal.
Láseres e fotodetectores. Redes ópticas
Fotónica Integrada aplicada a: Comunicacións Ópticas (microondas/RF, FTTH, datacom), tecnoloxías cuánticas (comunicación, computación, simulación)
Compatibilidade electromagnética (EMC). Interferencias electromagnéticas (EMI), niveis de radiación perigosos (EMR)
Deseño de antenas e redes de adaptación a bordo de plataformas reais
Simulación electromagnética de materiais avanzados artificiais e sistemas plasmónicos complexos
Simulación SERS e outras aplicacións de nanoplasmonics en biomedicina e biosiensing
Guerra electrónica. Xestión da firma de buques, radar como asina infraroja (IR)
Sección equivalente radar (SER), simulación, medida e control.
Imaxe radar. Radar de apertura sintética (SAR), radar de apertura sintética inverso (ISAR), tomografía, etc
Sistemas Radar de automoción
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: seguridade, escáneres de ondas milimétricas, imaxes, antenas de exploración, antenas reflectoras, espectrometría, comunicacións cuánticas, criptografía cuántica, seguridade nas comunicacións, biosensing, biomedicina, firma radar,firma infravermella

Director

Investigador Principal

Antonio Pino Garcia Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

Otros Investigadores

Alberto Marcos Arias Acuña Titular U.

Contacto

Hugo Caloto López Investigador

Contacto

Marcos Curty Alonso Titular U.

Contacto

Francisco Javier Díaz Otero Contratado Doutor

Contacto

Alberto Fontán Correa Investigador

Contacto

Francisco Javier Fraile Pérez Catedrático U.

Contacto

María del Pilar Hortensia García Soidán Catedrático U.

Contacto

Inés García-Tuñón Blanca Titular U.

Contacto

Marta Gómez Araújo Contratada Doutora

Contacto

Borja González Valdés Investigador

Contacto

Jose María López Santos Investigador

Contacto

Diego Martínez Solís Beca Postoutoral

Contacto

Alvaro Navarrete Rodríguez Investigador

Contacto

Fernando Obelleiro Basteiro Catedrático U.

Contacto

Lorena María Pérez Eijo Contratada Doutora

Contacto

Miguel Prol Rodríguez Contratada Doutor

Contacto

José Luis Rodríguez Rodríguez Titular U.

Contacto

Yolanda Rodríguez Vaqueiro Investigadora

Contacto

Óscar Rubiños López Catedrático U.

Contacto

Bruno Seoane Lamata Investigador

Contacto

José Vázquez Cabo Investigador

Contacto

Weilong Wang Doutorando

Contacto

Víctor Zapatero Castrillo Investigador

Contacto

  • Proxecto europeo: Quantum Communications for ALL (QCALL 2016-2020) é unha Rede Europea de Formación Innovadora que se esforza por dar os seguintes pasos necesarios para achegar o desenvolvemento das tecnoloxías cuánticas ás portas dos usuarios finais.
  • Patente: sistemas aerotransportados e métodos para a detección, localización e obtención de imaxes de obxectos enterrados e a caracterización da composición do subsolo (É 2 577 403 B2).
  • Prototipo de sistema de obtención de imaxes a 300Ghz en tempo real para a detección de obxectos ocultos en aplicacións de seguridade.
  • Software propio de simulación de sistemas electromagnéticos (análises e sínteses de antenas reflectoras, análise electromagnética de materiais e estruturas).
  • Xerador cuántico de números aleatorios (patente).
  • Sistema de caracterización de sinatura radar de brancos navais.
  • Sistema de caracterización de sinatura radar de todo tipo de brancos.
  • Software M3 (previamente denominado HEMCUVE) para a simulación de calquera tipo de problemas complexos desde o ámbito de radiofrecuencia ás frecuencias ópticas.
Quen
Tipo Colaboración
Delft University of Technology (Holanda) Investigación en sistemas de detección para a reconstrución de imaxes en tempo real
Northeastern University (EEUU) Investigación en sistemas de detección para a reconstrución de imaxes en tempo real
Massachusetts Institute of Technology (EEUU) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
Oak Ridge National Laboratory (EEUU) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
University of Toronto (Canada) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
Osaka University (Japón) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
University of Geneva (Suiza) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
NTT Basic Research Laboratories (Japón) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
Toshiba Research Europe Ltd (Reino Unido) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
Heriot-Watt University (Reino Unido) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
University of Edimburgh (Reino Unido) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
University of Waterloo (Canadá) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica
University of Science and Technology of China (China) Investigación en comunicacións cuánticas e criptografía cuántica