Grupo de Dispositivos de Alta Frecuencia (GDAF)

As principais actividades de I+D do grupo están relacionadas coas tecnoloxías de radiofrecuencia (RF) e microondas. En concreto, céntranse no modelado lineal e non lineal e a caracterización experimental de dispositivos activos e circuítos de microondas, o deseño de circuítos híbridos e monolíticos de microondas, e o deseño de circuítos de RF para comunicacións vía radio.

Liñas de Investigación

Modelado lineal/ non lineal, e caracterización experimental de dispositivos activos semiconductores e circuítos MIC
Deseño de circuítos MIC, híbridos e monolíticos
Medidas de gran sinal en RF e microondas
Deseño de circuítos de RF para comunicacións vía radio
Aplicación da tecnoloxía de sinal e electrónica a sistemas mariños, procesamento de imaxes, visión por computador, teledetección.
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: semiconductores, microondas, amplificadores, subsistemas de RF, deseño de MICs, caracterización non lineal, modelado non lineal, procesamento de imaxes, visión artifical, teledetección.

Director

Investigador Principal

Mónica Fernández Barciela Titular U.

Contacto

Fernando Isasi Vicente Titular U.

Contacto

Fernando Martín Titular U.

Contacto

Outros Investigadores

Otros Investigadores

Sandra Castro Cao Doutorando

Contacto

Nicolás Ladero Canle Investigador

Contacto

Rocío Moure Fernández Becaria Predoutoral

Contacto

  • Proxecto: Ecodraga: Dragaxe ecolóxica … Financiado por Feder Innterconecta. Participamos neste proxecto.
  • Proxecto: Life Demowave: é a demostración da viabilidade do uso da enerxía das ondas para a xeración eléctrica co fin de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
  • Proxecto: E-Corydora: este proxecto pretende desenvolver un sistema integral de dragaxe capaz de traballar baixo un concepto de dragaxe sustentable.
  • Proxecto: LitterDrone: “Desenvolvemento e explotación de ferramentas innovadoras para o control remoto do lixo mariño e a xestión a través de UAV”.
Quen
Tipo Colaboración
Cardiff University Colaboración investigadora
Aveiro University Colaboración investigadora
IAF-Fraunhofer Colaboración investigadora
Agencia Espacial Europea (ESA) Colaboración investigadora
Universidad de Cantabria Colaboración investigadora
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Colaboración investigadora
Universidad Politécnica de Madrid Colaboración investigadora
CETMAR Colaboración investigadora