Grupo de Information and Computing Lab (IClab)

Information & Computing Lab busca a experimentación e o desenvolvemento na fronteira das técnicas de análise de datos e das TIC como motores da nova economía e da sociedade dixital. Ademais da simple utilización das TIC e a aplicación da análise de datos a problemas pechados, buscamos resolver problemas de crecente complexidade en contornas cambiantes, posibilitando o proceso de toma de decisións como garantía de sustentabilidade en diversas áreas.

Liñas de Investigación

Crowd sensing: Monitoraxe de actividade en zonas urbanas e detección temperá de anomalías
Difusión de información en redes distribuídas e sen infraestrutura
Aplicación da (Learning Analytics) en contornas docentes mixtas (Blended-learning)
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: e-learning, moodle, BLE, Wifi direct, ciber-crimen, IoT

 • Participación no programa Capacity Builiding EU MARMOOC: Aprendizaxe híbrida compartida e aberto en universidades marroquís aberto.
 • Participación no programa Capacity Builiding EU EVAL: Explotación das competencias e valorización das adquiridas.
 • Participación no programa Capacity Builiding EU LMPI: Licenza, másteres de Desenvolvemento Profesional, administración, manexo, protección de sistemas informáticos e redes nos negocios.
 • Participación no programa Capacity Builiding EU EXPERES: Lles TICE appliquées à l’expérimentation scientifique.
 • Participación no programa Erasmus Mundus GreenIT para o beneficio da sociedade civil.
 • Participación no programa Erasmus Mundus Green-Tech-WB: Tecnoloxías verdes e intelixentes para a innovación e sustentabilidade da sociedade nos balcanes.
 • Participación no programa Erasmus Mundus Europe and Latin America Innovation and Knowledge Academic Network (EuroInKANet).
 • Participación no programa Erasmus Mundus E-Gov-Tn: Goberno aberto en Tunes para a innovación en servizos e transparencia.
 • Participación no programa Tempus MOMATE. Modernización da formación de ER no Magreb: Transferencia da experiencia.
 • Participación no programa Tempus GO-UNIV: Fortalecemento da gobernabilidade nas universidades marroquís a través da aplicación do Código Marroquí de Boas Prácticas de Goberno.
 • Participación no programa Tempus BIHTEK: Benchmarking como unha ferramenta para mellorar o rendemento das institucións de educación superior.
Quen
Tipo Colaboración
Manchester Metropolitan University (Reino Unido) Colaboración investigadora
Telecom SudParis (Francia) Colaboración investigadora
Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (Egipto) Colaboración investigadora
University of Cambridge (Reino Unido) Colaboración investigadora