Grupo de Procesado de Sinal en Comunicacións (GPSC)

O Grupo de Procesado de Sinal e Comunicacións (GPSC) estivo desenvolvendo de maneira consistente dúas liñas de investigación paralelas que fan uso extensivo de avanzadas ferramentas de procesamento de sinal. Por unha banda, temos experiencia na aplicación de dicha técnicas en sistemas de comunicación e redes de sensores, por exemplo, en sincronización, ecualización, monitoraxe e adaptación de ligazóns, comunicacións por satélite e mmWave, detección de espectro, etc. Doutra banda o grupo tamén estivo activo no campo da seguridade multimedia, incluíndo marcas de auga dixital, forensia dixital e procesamento de sinais no dominio cifrado (SPED). A competencia do grupo queda certificada cos resultados obtidos nestas áreas: nos últimos 10 anos, os membros do GPSC dirixiron 9 tese doutorais, publicado máis de 70 traballos en revistas internacionais e captado máis de 9 millóns de euros de fondos públicos (incluíndo Proxectos europeos) e de fontes privadas (con máis de 10 patentes).

Liñas de Investigación

Seguridade multimedia
Análise forense de sinais multimedia
Marcado de auga dixital
Tecnoloxías de mellora da privacidade
Procesado de sinal no dominio cifrado
Comunicacións dixitais
Estimación de canle
Radio Cognitiva
Comunicacións por satélite
Mellora da eficiencia nas comunicacións dixitaise
Procesado adaptativo de sinal
Comunicacións “Full-Duplex”
Redes de sensores
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: SatCom, SDR, multibeam, adaptive link, beamforming, VDES, maritime communications, full-duplex, self-interference

  • Project: REWIND: REVerse engineering of audio-Visual coNtent Data
  • Project: WITDOM: empoWering prIvacy and securiTy in non-trusteD envirOnMents
Quen
Tipo Colaboración
Universidad Politécnica de Madrid Colaboración investigación
Universidad Polictécnica de Cataluña Colaboración investigación
CTTC Colaboración investigación
Gradiant Colaboración investigación
University of Texas at Austin Colaboración investigación
Universidad de Aalto Colaboración investigación
University of Luxembourg Colaboración investigación
Universidades de Siena, Florencia, Trento y Politecnico de Milán Colaboración investigación
Universidad de Ginebra Colaboración investigación
Universidad Politécnica de Lausanne Colaboración investigación