Grupo de Servizos para a Sociedade da Información (GSSI)

Nos últimos anos, o traballo de investigación do grupo foise orientando cara ao desenvolvemento de metodoloxías transversais para a personalización, recomendación e adaptación de contidos, baseada en tecnoloxías semánticas. Neste ámbito o grupo participou e dirixiu proxectos piloto para a construción de servizos personalizados en diferentes dominios de aplicación como o turismo, a publicidade, os contidos audiovisuais e os contidos educativos.

Máis recentemente, o interese do grupo diríxese tamén cara á combinación da potencia das metodoloxías de razoamento semántico e as de participación social derivadas das tecnoloxías da Web 2.0.

O financiamento destas liñas de investigación veuse obtendo a través de contratos con empresas do sector e, maioritariamente, a través de proxectos de investigación obtidos en convocatorias públicas competitivas da Xunta de Galicia, o Plan Nacional de I+D+i do Ministerio de Ciencia e Innovación, os programas PROFIT e AVANZA do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, e a Unión Europea a través de diversos programas.

Liñas de Investigación

Web semántica.
Modelado de usuarios.
Sensibilidade ao contexto.
Sistemas recomendadores; personalización.
Crowdsourcing e crowd computing.
Redes sociais tradicionais e esporádicas.
Computación en nubes distantes e de proximidade.
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: Personalización,Recomendación semántica, Ontologías,OWL, DBPEDIA, YAGO, WordNET.

Director

Investigador Principal

José Juan Pazos Arias Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

Otros Investigadores

Jorge García Duque Titular U.

Contacto

Manuel Ramos Cabrer Titular U.

Contacto

Alberto Gil Solla Titular U.

Contacto

Yolanda Blanco Fernández Contratado Doctor

Contacto

Martín López Nores Contratado Doctor

Contacto

Ahmed Dahroug Doutorando

Contacto

Abdullah Daif Doutorando

Contacto

José Víctor Saiáns Vázquez Doutorando

Contacto

  • Participación liderando un dos paquetes de traballo no proxecto H2020 CrossCult. Potenciar a reutilización do patrimonio cultural dixital en contextos da historia europea.
  • Participación no proxecto europeo FP7 Experimendia.
Quen
Tipo Colaboración
Luxembourg Institute Of Science And Technology (Luxembourg) Proxecto europeo H2020 Crosscult
Centre Virtuel De La Connaissance Sur L’europe (Luxembourg) Proxecto europeo H2020 Crosscult
University Of Peloponnese (Greece) Proxecto europeo H2020 Crosscult
Universita Ta Malta (Malta) Proxecto europeo H2020 Crosscult
Centre National De La Recherche Scientifique (France) Proxecto europeo H2020 Crosscult
Technologiko Ekpaideftiko Idryma Athinas (Greece) Proxecto europeo H2020 Crosscult
The National Gallery (United Kingdom) Proxecto europeo H2020 Crosscult
Universita Degli Studi Di Padova (Italy) Proxecto europeo H2020 Crosscult