Laboratorio de Redes (NetLab)

O Laboratorio de Redes dedícase á investigación teórica e á construción de solucións de enxeñería en redes de computadores. Propoñemos conceptos, modelos, análises, algoritmos e produtos software para mellorar a transmisión de información na internet, para alcanzar a capacidade das redes inalámbricas, para entender a dinámica das redes sociais e para controlar calquera destes grandes sistemas en rede.

Liñas de Investigación

Modelos analíticos e de simulación para redes cableadas e inalámbricas, e centros de datos
Green networking, eficiencia enerxética no deseño, a arquitectura e o funcionamento de dispositivos e equipos de comunicacións
Redes sociais online, en especial aplicadas á educación
Virtualización de funcións e servizos de rede
Tecnologías de distribución multimedia
Redes de comunicaciones 5G
Análisis de datos
Redes inalámbricas
Aplicaciones avanzadas

Palabras clave: arquitectura de rede, protocolos de rede ,estocástico, ,modelado de sistemas estocásticos, green networks, redes sociais online, data communication, virtualización de rede

Director

Investigador Principal

Cándido López García Titular U.

Contacto

Outros Investigadores

Otros Investigadores

José C. López Ardao Titular U.

Contacto

Andrés Suárez González Titular U.

Contacto

Raúl F. Rodríguez Rubio Titular U.

Contacto

Manuel Fernández Veiga Titular U.

Contacto

Sergio Herrería Alonso Titular U.

Contacto

Miguel Rodríguez Pérez Contratado Doutor

Contacto

Estela Sousa Vieira Contratado Doutor

Contacto

  • Desenvolvemento dunha plataforma e-learning propia.
Quen
Tipo Colaboración
Universidade de Coimbra Colaboración investigación
Brno University Colaboración investigación
University College Dublin Colaboración investigación
UPM Colaboración investigación
Enco SRL Colaboración investigación
Portugal Telecom Colaboración investigación