Investigadores Predoutorais

Tamara Álvarez López GTI

Contacto

David Álvarez Outerelo SR

Contacto

Edward Lázaro Campbell Hernández GTM

Contacto

David Candal Ventureira GTI

Contacto

Abdullah Daif GSSI

Contacto

Mª Isabel De Castro Lopes Martins Pinto Ferreira GTM

Contacto

Christian Delgado Von Eitzen GIST

ContIacto

Isabel Expósito Pérez  SR

Contacto

Elías Fernándes Domingos GTI

Contacto

Pablo Fondo Ferreiro GTI

Contacto

Peter Eoin Forde COM

Contacto

Margarida Amelia Freitas Pereira COM

Contacto

Silvia García Méndez GTI

Contacto

Khawar Hussain GPSC

Contacto

Ignacio Jauregui Novo GTM

Contacto

Hicham Klaina SR

Contacto

Luis Antonio López Valcárcel SR

Contacto

Damiano Massella COM

Contacto

Ricardo Manuel Meira Ferrao  GIST

Contacto

Radwa Mohamed Naguib El-Awadi I&CLAB

Contacto

Álvaro Navarrete Rodríguez COM

Contacto

Iván Otero González GPSC

Contacto

Francisco Parada Loira GTM

Contacto

David Pérez Cabo GTM

Contacto

Lorena María Pérez Eijo COM

Contacto

Tomás Ramírez Parracho GPSC

Contacto

Brais Sánchez Rama SR

Contacto

David Santos Domínguez GTM

Contacto

Róbert Trényi COM

Contacto

Marcos Troncoso Costas COM

Contacto

Borja Varela Brea GSSI

Contacto

Andrea Volpini COM

Contacto

Víctor Zapatero Castrillo COM

Contacto