Organización

Xestión e administración

Martín Llamas Nistal Director

Contacto


Martín López Nores Subdirector

Contacto


Administración e Servizos

Xestión de Proxectos

María Durán Cao

Contacto


Administración e RRHH

Carmen Touriño Espiño
Adrián Caride Rial

Contacto


Innovación e promoción I+D

Miguel Álvarez Iglesias

Contacto


Comunicación 

Reyes Riveiro Castro

Contacto


Departamento de Sistemas

Sergio Barrero Cabañas
Pablo Castelo Lourido

Contacto


José Luis Alba Castro Integrante

Contacto


Francisco J. Díaz Otero Integrante

Contacto


Mónica Fernández Barciela Integrante

Contacto


Joseé Ramón Fernández Bernárdez Integrante

Contacto


José Carlos López Ardao Integrante

Contacto

Manuel José Fernández Iglesias Integrante

Contacto

Manuel García Sánchez Integrante

Contacto


 Juan Carlos Burguillo Rial Integrante

Contacto


Roberto López Valcarce Integrante

Contacto


José Juan Pazos Arias Integrante

Contacto


Nuria Llombart

Delft University of Technology

Membro

Info

Joan García Haro

Universidad Politécnica de Cartagena

Membro

Info


Antonio Artés Rodríguez

Universidad Carlos III de Madrid

Membro

Info


Rui Aguiar

Universidade de Aveiro

Membro

Info


E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

E.E. de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra