Organización

Xestión e administración

Martín Llamas Nistal Director

Contacto


Administración e Servizos

Departamento Técnico

Sergio Barrero Cabañas
Joel Pérez Pregal

Contacto


Xestión de Proxectos

María Durán Cao

Contacto


Administración e Produción científica

Carmen Touriño Espiño
Adrián Caride Rial

Contacto


Xestión de persoal & HRS4R

Susana Míguez Goce

Contacto


Promoción I+D

Néstor Martín Sanlés

Contacto


Comunicación & Marketing

Reyes Riveiro Castro

Contacto

Alba Castro, José Luis Integrante

Contacto


Díaz Otero, Francisco Javier Integrante

Contacto


Fernández Barciela, Mónica Integrante

Contacto


Fernández Bernárdez, José Ramón Integrante

Contacto


Fernández Veiga, Manuel Integrante

Contacto


García Sánchez, Manuel Integrante

Contacto


González Castaño, Francisco Javier Integrante

Contacto


Llamas Nistal, Martín Integrante

Contacto


López Valcarce, Roberto Integrante

Contacto


Mosquera Nartallo, Carlos Integrante

Contacto


Pazos Arias, José Juan Integrante

Contacto


Domingo Docampo 

Universidade de Vigo

Membro

Info

Nuria Llombart

Delft University of Technology

Membro

Info


Joan García Haro

Universidad Politécnica de Cartagena

Membro

Info


Antonio Artés Rodríguez

Universidad Carlos III de Madrid

Membro

Info


Rui Aguiar

Universidade de Aveiro

Membro

Info


Grupos de Investigación

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Francisco J. González Castaño Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

Bruno Miguel Delindro Veloso Doutorando

Contacto

David González Martínez Doutorando

Contacto

Elías Fernández Domingos Doutorando

Contacto

Gregorio Nuevo Castro Doutorando

Contacto

Alexei Belikov Mogilny Estudante

Contacto

Daniel Pérez Staton Estudante

Contacto

Jorge Muñoz Castañer Estudante

Contacto

Pablo Pousada Rial Estudante

Contacto

Abel Fernández Nandín Investigador

Contacto

Carlos Pérez Garrido Investigador

Contacto

Jorge Ernesto Fontenla González Investigador

Contacto

Milagros Fernández Gavilanes Investigadora

Contacto

Jonathan Juncal Martínez Investigador

Contacto

Silvia García Méndez Investigadora

Contacto

Tamara Álvarez López Investigadora

Contacto

Juan García Rois Investigador

Contacto

Beatriz Lorenzo Veiga Investigadora

Contacto

Enrique Costa Montenegro Contratado doutor

Contacto

Ubaldo Manuel García Palomares Contratado doutor

Contacto

Cristina López Bravo Titular U.

Contacto

Felipe José Gil Castiñeira Titular U.

Contacto

José María Pousada Carballo Titular U.

Contacto

Juan Carlos Burguillo Rial Titular U.

Contacto

Pedro Salvador Rodríguez Hernández Titular U.

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Antonio Pino Garcia Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

Alberto Marcos Arias Acuña Titular U.

Contacto

Hugo Caloto López Investigador

Contacto

Marcos Curty Alonso Titular U.

Contacto

Francisco Javier Díaz Otero Contratado Doutor

Contacto

Alberto Fontán Correa Investigador

Contacto

Francisco Javier Fraile Pérez Catedrático U.

Contacto

María del Pilar Hortensia García Soidán Catedrático U.

Contacto

Inés García-Tuñón Blanca Titular U.

Contacto

Marta Gómez Araújo Contratada Doutora

Contacto

Borja González Valdés Investigador

Contacto

Jose María López Santos Investigador

Contacto

Diego Martínez Solís Beca Postoutoral

Contacto

Alvaro Navarrete Rodríguez Investigador

Contacto

Fernando Obelleiro Basteiro Catedrático U.

Contacto

Lorena María Pérez Eijo Contratada Doutora

Contacto

Miguel Prol Rodríguez Contratada Doutor

Contacto

José Luis Rodríguez Rodríguez Titular U.

Contacto

Yolanda Rodríguez Vaqueiro Investigadora

Contacto

Óscar Rubiños López Catedrático U.

Contacto

Bruno Seoane Lamata Investigador

Contacto

José Vázquez Cabo Investigador

Contacto

Weilong Wang Doutorando

Contacto

Víctor Zapatero Castrillo Investigador

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Rebeca P. Díaz Redondo Titular U.

Contacto

Ana Fernández Vilas Titular U.

Contacto

Outros Investigadores

Fátima Castro Jul Investigadora

Contacto

Antón Lorenzo García Investigador

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Cándido López García Titular U.

Contacto

Outros Investigadores

José C. López Ardao Titular U.

Contacto

Andrés Suárez González Titular U.

Contacto

Raúl F. Rodríguez Rubio Titular U.

Contacto

Manuel Fernández Veiga Titular U.

Contacto

Sergio Herrería Alonso Titular U.

Contacto

Miguel Rodríguez Pérez Contratado Doutor

Contacto

Estela Sousa Vieira Contratado Doutor

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Martín Llamas Nistal Titular U.

Contacto

Outros Investigadores

Luis Eulogio Anido Rifón Catedrático

Contacto

Manuel José Fernández Iglesias Titular U.

Contacto

Francisco Fernández Masaguer Titular U.

Contacto

Juan Manuel Santos Gago Contratado Doutor

Contacto

Luis Modesto Álvarez Sabucedo Contratado Doutor

Contacto

Manuel Caeiro Rodríguez Contratado Doutor

Contacto

Fernando Ariel Mikic Fonte Contratado Doutor

Contacto

Mario Manso Váquez Doutorando

Contacto

Sonia María Valladares Rodríguez Investigadora contratado

Contacto

Carlos Rivas Costa Investigador contratado

Contacto

Víctor Manuel Alonso Roris Investigador contratado

Contacto

Roberto Soto Barreiros Investigador contratado

Contacto

Javier García Alonso Investigador contratado

Contacto

Francisco De Arriba Pérez Doutorando

Contacto

Helder Rodrigo Soares Pinto Doutorando

Contacto

Marcos Antonio Mouriño García Investigador

Contacto

Luis Pereiro Melón Investigador

Contacto

Mateo Ramos Merino Investigador

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

José Juan Pazos Arias Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

Jorge García Duque Titular U.

Contacto

Manuel Ramos Cabrer Titular U.

Contacto

Alberto Gil Solla Titular U.

Contacto

Yolanda Blanco Fernández Contratado Doctor

Contacto

Martín López Nores Contratado Doctor

Contacto

Ahmed Dahroug Doutorando

Contacto

Abdullah Daif Doutorando

Contacto

José Víctor Saiáns Vázquez Doutorando

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Fernando Pérez-González Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

Carlos Mosquera Nartallo Catedrático

Contacto

Nuria González-Prelcic Titular U.

Contacto

Roberto López Valcarce Titular U.

Contacto

David Vázquez-Padín Investigador postdoutoral

Contacto

Mina Namaziesfanjani Estudiante doutoral

Contacto

Simon Oya Estudiante doutoral

Contacto

Alberto Pedrouzo Ulloa Estudiante doutoral

Contacto

Anxo Tato Arias Estudiante doutoral

Contacto

Pedro Comesaña Alfaro Titular U.

Contacto

Domingo Docampo Amoedo Catedrático U.

Contacto

Miguel Franco Martínez Investigador

Contacto

David Manuel Jareño Carrión Investigador

Contacto

Francisco Javier Martínez Alonso Investigador

Contacto

Miguel Masciopinto Frende Investigador

Contacto

Javier Rodríguez Fernández Investigador

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Carmen García Mateo Catedrática U.

Contacto

Outros Investigadores

José Luis Alba Castro Titular U.

Contacto

Óscar William Márquez Flórez Titular U.

Contacto

Antonio Pena Giménez Titular U.

Contacto

Eduardo Rodríguez Banga Titular U.

Contacto

Manuel Sobreira Seoane Titular U.

Contacto

Antonio Cardenal López Profesor Contratado Doutor

Contacto

Laura Docío Fernández Profesora Contratada Doutora

Contacto

Soledad Torres Guijarro Profesora Contratada Doutora

Contacto

Paula López Otero Investigadora postdoc

Contacto

Eduardo Ramos Muguerza Investigador Junior

Contacto

María del Carmen Magariños Iglesias Contratada Predoctoral FPI/

Contacto

David Santos Domínguez Persoal Técnico

Contacto

María Isabel De Castro Lopes Martíns Pinto Ferreira Doutorando

Contacto

Ignacio Jauregui Novo Investigador

Contacto

Francisco Parada Loira Doutorando

Contacto

David Pérez Cabo Doutorando

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Mónica Fernández Barciela Titular U.

Contacto

Fernando Isasi Vicente Titular U.

Contacto

Fernando Martín Titular U.

Contacto

Outros Investigadores

Sandra Castro Cao Doutorando

Contacto

Nicolás Ladero Canle Investigador

Contacto

Rocío Moure Fernández Becaria Predoutoral

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

María Vesa Isasa Titular U.

Contacto

Manuel G.Sánchez Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

David Álvarez Outerelo Investigador

Contacto

Nuno Ricardo Cordeiro Leonor Doutorando

Contacto

David Crespo Ferreira Doutorando

Contacto

Iñigo Cuíñas Gómez Catedrático U.

Contacto

María Edita De Lorenzo Rodríguez Titular U.

Contacto

Luis Eduardo De Sousa Sismeiro Investigador

Contacto

Isabel Expósito Pérez Investigador

Contacto

Daniel Gómez Pérez Investigador

Contacto

Edgard Lemos Cid Doutorando

Contacto

Azzeddin Naghar Predoutoral

Contacto

Rubén Nocelo López Investigador

Contacto

Adelino Pedro Pereira Alves Ferreira Investigador

Contacto

Brais Sánchez Rama Investigador

Contacto

María Verónica Santalla Del Río Titular U.

Contacto

Pablo Torío Gómez Contratado Doutor

Contacto

Ana María Vázquez Alejos Contratado Doutor

Contacto

María José Yllanes López Xestora de Investigación

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Director

Ramón Hermida Domínguez Catedrático U.

Contacto

Outros Investigadores

José Ramón Fernández Bernárdez Titular U.

Contacto

Artemio Mojón Ojea Titular U.

Contacto

Ignacio Alonso Alonso Titular U.

Contacto

E. T. S. de Enxeñeiros de Telecomunicación, Campus Universitario s/n E-36310 Vigo. Pontevedra

Investigadores

Julio Martín Herrero Titular U.

Contacto

Fernando Machado Domínguez Contratado Doutor

Contacto

Vicente Pastoriza Santos Contratado Doutor

Contacto

Fernando Pérez Fontán Catedrático U.

Contacto

Francisco Poza González Titular U.

Contacto