Dende atlanTTic estamos preseleccionando candidatos para a contratación como Investigador/a distinguido/ por un máximo de 4 anos ao abeiro da convocatoria que ten previsto convocar durante o mes de decembro deste ano a Xunta de Galicia.

As persoas interesadas deberán estar en posesión do título de Doutor/a e que este fose obtido a partir do 1 de xaneiro de 2017, ter un míninmo de 4 anos de experiencia posdoutoral e que non estivesen contratadas por unha univesisade do SUG nos dous úlitmos anos.

Para ver máis detalles da convocatoria, consulta a oferta de emprego.