FormaTTic 2020

FormaTTic é un programa de formación multidisciplinar deseñado para todos os menbros de atlanTTic. Desenvolverase ao longo do mes de Outubro de 2020 e consistirá nunha serie de sesións presenciais e en liña sobre diversas temáticas.

 

22/10/2020 11.00-13.00 h.

Presencial

Lugar: Sala Acristalada, E.E. de Telecomunicación, Universidade de Vigo (Campus Lagoas-Marcosende) – Aforo limitado: 10 persoas
Idioma: español

Eva Rajo Iglesias
Título: “Tecnoloxía gap waveguide: fundamentos e aplicacións ao diseño de antenas y componentes”

Resumo:Nesta charla presentaranse as orixes e o desenvolvemento dunha nova tecnoloxía (chamada “tecnoloxía de guía de onda gap”) que é útil no deseño de antenas e compoñentes en bandas de frecuencia milimétricas. Os fundamentos desta tecnoloxía, derivados do uso de estruturas periódicas, revisarán as súas diferentes versións xunto cunha revisión crítica das mesmas. Finalmente, presentaranse algúns exemplos de deseño xunto coa súa metodoloxía.

23/10/2020 11.00-12.00 h.

En liña
Idioma: español

María del Mar Costa Portela
Título: “Acuicultura e telecomunicacións: na procura da primeira cita“

Resumo: Disciplinas que parecen completamente remotas poden interactuar de xeito moi produtivo cando entendemos o propósito de cada unha delas e as súas aplicacións. As necesidades dunha planta acuícola ofrecen múltiples oportunidades para ser controladas e controladas por sistemas automatizados, favorecendo tanto a súa instalación como o seu mantemento. Ademais, as novas técnicas de secuenciación masiva abriron unha porta á computación, onde se requiren sistemas de análise de datos e metodoloxía de big data para axudar a biólogos, bioquímicos e biotecnólogos a dar un significado funcional a todos os datos descritivos atopados. A súa integración e ferramentas tecnolóxicas poden permitir todo, dende o control da aparición de enfermidades infecciosas, a detección de exemplares con características diferenciais, o deseño de sistemas zootécnicos de alerta, a realización de mecanismos de selección de xenes ou a detección de marcadores biolóxicos, entre outras moitas aplicacións.

26/10/2020 10.00-11.00 h.

En liña
Idioma: inglés

Francisco Manuel Da Luz Soares
Título: “Como xestionar un proxecto de investigación – exemplo HHI“

Resumo:

Esta charla describirá as experiencias do poñente na xestión de proxectos de investigación da UE durante o seu traballo durante 10 anos no Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz de Berlín, Alemaña.A charla divídese en tres partes correspondentes ás tres fases de calquera proxecto: 1. fase de proposta, 2. fase de implementación e 3. fase final.

Os temas que se van discutir son: asignación de persoal, custos de material, seguimento dos recursos do proxecto, software de xestión de proxectos, extensións de proxectos, consultoría de empresas para a redacción de propostas e coordinación de proxectos e outros temas.

26/10/2020 16.30-18.30 h.

En liña
Idioma: español

Carlos Zamorano Pinal
Título: “Redes de Telecomunicacións de Operadores. Evolución e tendencias“

Resumo: Esta sesión repasará as principais evolucións das redes de telecomunicacións nos últimos anos (cambio a IP, separación do plano de control do plano de tráfico …) e como foron cambiando a estrutura das redes e facilitando novos servizos.

Tamén se revisarán as últimas tendencias en redes (SDN, virtualización, MEC, 5G …), o que implicará a súa evolución futura e permitirá novos servizos aos clientes.

27/10/2020 12.00-13.30 h.

En liña
Idioma: español

Cibrán Ledo Peláez

Título: “Dixitalización, transformación dixital e procesos”

Resumo:

O continuo avance da tecnoloxía é imparable e afecta a todas as áreas da sociedade. As tecnoloxías dixitais están entre as que avanzan máis rápido, introducindo constantemente innovacións innovadoras, no que se coñece como innovación acelerada.

Dentro da sociedade, as empresas, as administracións públicas e as organizacións estrutúranse a partir da súa definición a través de procesos comerciais. Estes procesos organizan as actividades a realizar e definen os obxectivos das organizacións. Estean documentados ou non, xestionados dun xeito ou doutro, os procesos fan uso das ferramentas ao seu alcance para lograr un mellor logro dos seus resultados. Co avance das tecnoloxías dixitais, as tecnoloxías máis innovadoras axudan aos procesos a avanzar no que se coñece como transformación dixital.

No entorno actual, sen transformación dixital, as organizacións non teñen futuro e a base desta transformación dixital está nos procesos.

Nesta sesión veremos, a través de exemplos concretos, como a transformación dixital está afectando a empresas e organizacións, analizaremos algunhas das tecnoloxías que se espera que teñan maior impacto no futuro, como RPA, Minería de procesos e Low Code e verificaremos como a transformación dixital é esencial para o funcionamento das organizacións.

28/10/2020 10.30-12.00 h.

En liña
Idioma: español

Gabriel González Fernández
Título: “Análise de datos e IA na industria: un proceso de modernización“

Resumo: O proceso de modernización e actualización de sistemas de xestión de datos industriais no mundo real de pequenas, medianas e incluso grandes empresas está lonxe do concepto utópico de ler datos, estudalos e facer un sistema que os optimice e xere un beneficio directo. A aplicación do coñecemento académico aos métodos máis tradicionais choca frontalmente coa inercia das persoas que compoñen empresas e equipos que levan anos traballando do mesmo xeito. Ademais, a crenza xeral de que a IA pode facer pouco menos que maxia ás veces leva a decepcións nas capas de xestión e malentendidos nas capas técnicas. Vexamos como tratar estes problemas e como realmente teñen que avanzar as ferramentas se queremos que os usuarios gocen deles.

28/10/2020 12.00-13.30 h.

En liña
Idioma: español

Davinia Hernández Leo
Título: “Analítica de aprendizaxe: conceptos, casos e retos“

Resumo: O campo interdisciplinar da “Analítica de Aprendizaxe” (ou Learning Analytics, LA, en inglés) defínese como a medición, recollida, análise e presentación de informes sobre os estudantes e os seus contextos, co propósito de comprender e optimizar a aprendizaxe. ambientes onde se produce. Neste curso revisaremos o concepto de LA e analizaremos casos nos que LA ofrece resultados prometedores que melloran o ensino e a aprendizaxe en contornos de natureza moi diversa, desde contornos de aprendizaxe en liña a gran escala ata actividades de aprendizaxe presenciais a pequena escala. O curso tamén reflexionará sobre posibles escenarios futuros nos que se aplicaría LA, así como os seus beneficios e retos.

29/10/2020 12:00-13.00 h.

En liña
Idioma: español

Rubén Míguez Pérez
Título: “Fake Wars: como buscarán a verdade os modelos de IA”

Resumo: A explosión de “fake news” está ameazando as democracias modernas. Aínda que as noticias falsas tradicionalmente estaban asociadas á política, agora son unha ameaza global que pode causar danos irreversibles ás empresas, a reputación das persoas, a ciencia ou incluso afectar á nosa saúde. O COVID-19 amosou o perigo de desinformación nun momento de crise que fixo que grandes empresas de medios como Facebook, Google ou Twitter pensasen en novas formas de loitar. Mesmo a UE decidiu apoiar proxectos de investigación.

Os comprobadores de datos poden contrarrestar as novas falsas, pero son escasas e necesitan ferramentas adecuadas para aproveitar o campo de batalla. Nos últimos anos, as redes neuronais amosaron o seu poder computacional na visión por computador, en concreto no recoñecemento de imaxes. Hoxe en día a tecnoloxía profunda está explotando no campo da PNL, apoiando novos algoritmos SoA en traducións automáticas e tarefas de comprensión da linguaxe natural. Aínda que aínda estamos lonxe de pedirlle a Alexa que verifique algunha información, especialistas en aprendizaxe profunda e enxeñeiros de PNL unen forzas para facelo verdadeiro. Esta charla introduce os desafíos do campo de comprobación automática de datos e ofrece unha visión xeral dalgunhas das tecnoloxías máis prometedoras sobre o terreo, incluíndo modelos de linguaxe de transformadores SoA, técnicas de correspondencia de reclamacións en varias linguas e unha introdución superficial a falsificacións profundas e as últimas iniciativas para loita contra eles.

30/10/2020 10:00-11.30 h.

En liña
Idioma: español
Pedro José Muñoz Merino

Título: “Técnicas de minería de datos educativos e oportunidades para investigación“

Resumo: Neste curso presentarase unha introdución a algunhas técnicas educativas de minería de datos e as súas aplicacións, así como algunhas oportunidades de investigación relacionadas. Incluirase unha introdución aos seguintes temas:

– Teoría da resposta a ítems para calcular a capacidade dos estudantes.
– Redes bayesianas para detectar capacidade ou sentimentos.
– Detección de indicadores do alumnado en base a modelos de procesos.
– Aprendizaxe adaptativa.
– Predición temperá dos resultados da aprendizaxe.
– Algunhas oportunidades futuras de investigación.

30/10/2020 12.00-13.30 h.

En liña
Idioma: inglés

Milica Orlandic
Título: “Programa de Satélites da NTNU en Noruega: misión HYPSO para a monitorización oceanográfica mediante unha cámara hiperespectral”