A forma de comunicarnos cambiou. No mundo actual, o intercambio de información e o acceso á mesma transformáronse tanto que xa é posible ver películas en calquera lugar, comprar un artigo que nos interesa en calquera momento ou gozar de contidos de televisión personalizados no salón da nosa casa. Todo iso é posible grazas á investigación en redes de datos e de comunicacións.

En atlanTTic desenvolvemos varias liñas de traballo centradas na enxeñería de redes de datos para mellorar as capacidades dos sistemas de comunicación e potenciar os produtos que ofrecen os operadores.

 

Liñas de investigación

 • Redes multimedia intelixentes
  Desenvolvemento de interfaces e protocolos para o control de redes definidas por software (Software Defined Networks ou SDN), con aplicacións en xestión de redes 5G e provisión de servizos intelixentes.
 • Redes de acceso intelixentes
  Redes que ditan ao terminal do usuario como debe conectarse en cada momento, para garantir a mellor calidade de experiencia ao usuario. Este modelo denomínase Traffic Steering Architecture (TSA), e funciona de tal maneira que unha entidade central, o controlador TSA, mantén unha visión global do estado da rede e dirixe a conectividade dos usuarios.
 • Virtualización de funcións e servizos de rede (redes 5G incluidas)
  Grazas ao paradigma Network Function Virtualization NFV/SDN, network slicing e federación de recursos sobre ONOS/OpenStack pódense implementar como software funciones que tradicionalmente se viñeron despregando como hardware, como son a autenticación de usuarios, a tarifación ou a conexión con redes externas. Grazas á virtualización é posible implementar novos servizos ou mesmo despregar un núcleo de rede de operador completo en cuestión de horas sobre hardware compartido, mediante network slicing. Por exemplo, é posible despregar operadores ao servizo de factorías ou para aplicacións verticais específicas (IoT, drons).
 • Sistemas escalables para distribución multimedia
  Desenvolvemento de sistemas escalables de baixo custo para distribución baixo demanda de fluxos multimedia en redes hospitality e de operador.
 • Protocolos nVoD multicast con corrección implícita de erros
  Desenvolvemento de sistemas que permiten a distribución multimedia de contidos a gran escala en redes de acceso con ancho de banda limitado
 • Modelos analíticos e de simulación para redes (cableadas ou inalámbricas) e centros de datos
  Estudo de retardo e perdas, calidade de servizo, cobertura, outage e eficiencia espectral.
 • Green networking
  Eficiencia enerxética no deseño, arquitectura e funcionamento de dispositivos e equipos de comunicacións. Tecnoloxías: IEEE 802.3az (EEE), LTE-DRX, EPON, frame coalescing.
 • Redes sociais en liña (OSN polas súas siglas en inglés)
  Aplicadas especialmente á educación, a través de minería de datos e análise estrutural de OSN.

 

Grupos de investigación

 

Data Networks
 

atlanTTic dedica máis de 350m2 a I+D na área de Data Networks. Conta con laboratorios de última xeración para soporte da actividade investigadora desenvolvida polo equipo dedicado a esta liña de traballo. O equipo está formado por máis de 10 doutores e enxeñeiros.

We also highlight the following equipment:

 • 1x servidor IMS SE 3000 de Iskratel para soporte de arquitecturas IMS.
 • 1x EPC software: OpenEPC de Core Network Dynamics, núcleo de rede 5G.
 • 3x servidor Dell T630 5Ou, que aloxan a nube privada OpenStack e poden executar servidores de contidos, aplicacións ou instancias de servizos.
 • 1x P3297 de Pica8 (switch SDN puro), para interconectar os elementos de rede utilizando OpenFlow.
 • 1x controlador SDN Open Daylight, que xestiona os switches OpenFlow que conforman a rede SDN.
 • 1x servidor Dual Xeon + 2 GPUs para dar soporte aos procesadores multimedia en rede.
 • Equipamento estándar de redes para experimentos e probas de campo.
 • Servidores físicos de cómputo e un de almacenamento dan soporte ás actividades de I+D do grupo.
 • 1x Gateway Intel DN2800MT con varias interfaces inalámbricas para emular múltiples redes de acceso na contorna do usuario.
 • 1x Teléfono Android Motorola Moto G LTE, como terminal para probas dos módulos de xestión do tráfico.
 • 1x Teléfono Ubuntu Touch BQ Aquaris 4.5, como terminal con soporte nativo TSA para transferencias sen perda de sesión.

 • Operadores de telecomunicación, centros de cómputo ou almacenamento.
 • Fabricantes de equipos de telecomunicación.
 • Empresas TIC integradoras para sectores como videovixilancia, comunicacións empresariais.
 • Optimización global de redes e servizos para operadores.
 • Contornas hospitality (medios de transporte, hoteis, hospitais).
 • Operadores sen fíos.
 • PEMES.

Título
Green Networking
Resumo Optimización do consumo de enerxía en dispositivos de transmisión/recepción de redes Ethernet, Wifi, redes ópticas pasivas e en estacións basee de redes 4G/5G. Empregáronse tecnoloxías IEEE 802.3az (EEE), LTE-DRX, EPON, frame coalescing
Aplicacións e vantaxes Redución significativa do consumo de enerxía dos compoñentes da rede
Sectores de aplicación Fabricantes de equipos de comunicacións, operadores de rede
Propiedade intelectual Unha patente nacional e unha internacional en trámite de solicitude

 

Título
Virtualización de funcións e servizos de rede
Resumo Implementación, configuración, despregue e orquestración de servizos/funciones de rede na nube e de redes definidas por software. Para iso empregáronse tecnoloxías SDN/NFV, OpenFlow/OpenFloodlight, ONOS/OpenMANO, OpenStack, TRILL & VxLAN, códigos LRC e rexenerativos para almacenamento distribuído.
Aplicacións e vantaxes
 • Redución significativa do time-to-market.
 • Alta dispoñibilidade, ao abaratarse o custo do equipamento redundante.
 • Impulso á innovación en solucións verticais de operador (ex. IoT)
Sectores de aplicación Operadores de telecomunicación
Propiedade intelectual Segredo industrial

 

Título
Redes sociais online
Resumo Desenvolvemento de OSNs especializadas para a aprendizaxe informal, análise de datos das interaccións, predición de comportamento e expectativas. Empregáronse tecnoloxías Elgg e APIs propietarias, frameworks de desenvolvemento de apps
Aplicacións e vantaxes
 • Desenvolvemento de OSN adaptadas a grupos ou sectores de actividade específicos (educativos ou técnicos)
 • Desenvolvemento de ferramentas integradas de comunicación e aprendizaxe para grupos.
Sectores de aplicación Trátase dunha tecnoloxía transversal. Creáronse dous spin-off xurdidas desta liña, SocialWire e social BlueMarkets (esta última propiedade doutra empresa hoxe).
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Redes multimedia intelixentes
Resumo Desenvolvemento dunha solución que permite optimizar o rendemento dunha rede de contidos multimedia, de tal maneira que se monitora a rede e actúase sobre ela de forma dinámica en función do seu estado ou as novas demandas dos usuarios. Esta solución utiliza as tecnoloxías SDN para monitorar a rede e actuar sobre ela.
Aplicacións e vantaxes
 • Maior calidade de experiencia para o usuario, que accede aos contidos multimedia con maior axilidade e facilidade de recepción.
 • Maior eficiencia do uso da rede.
 • Grazas á virtualización de servidores de caché e proceso (por exemplo transcodificación), maior flexibilidade e axilidade da infraestrutura de distribución de contidos para adaptarse ás necesidades das aplicacións.
Sectores de aplicación Operadores de telecomunicación, fabricantes de equipos de telecomunicación, empresas TIC integradoras.
Propiedade intelectual Segredo industrial. Desenvolvementos licenciables para a súa integración en produtos comerciais.

 

Título
Redes de acceso intelixentes
Resumo A arquitectura TSA desenvolvida por atlanTTic dota aos terminais de capacidades SDN mediante Open vSwitch (OVS). OVS é un dos principais switches SDN virtuais, e permite que un terminal de usuario compórtese como un router SDN axustable remotamente. O controlador está baseado en OpenDayLight (ODL).
Aplicacións e vantaxes Optimización conxunta de redes backhaul e de acceso, coas seguintes vantaxes:

 • Eliminación de pescozos de botella nas ligazóns de acceso.
 • Arquitectura construída sobre tecnoloxías e paradigmas maduros.
 • A solución coexiste con solucións de mobilidade IP e é completamente compatible con elas.
Sectores de aplicación Operadores de telecomunicación.
Propiedade intelectual “Systems and Methods for Optimizing Network Traffic”, US patent application 14866550.

 

Título
Sistemas escalables para distribución multimedia
Resumo Desenvolvemento de servidores VoD escalables compatibles con protocolos estándar para acceso desde set-top-boxes comerciais (ex. Amino) ou terminais propietarios. Arquitectura open source de servidores multimedia para distribuír contidos de vídeo como fluxos IP. Incorpora as seguintes melloras:

 • Xestión de claves mediante criptoprocesadores
 • Soporte para xogos
 • Posibilidade de despregamento dos servidores na nube, tanto parcial (cloud híbrido) como total.
Aplicacións e vantaxes Despregamento eficiente e rendible de redes de distribución multimedia a un custo reducido de instalación por fluxo multimedia.
Sectores de aplicación Contornas hospitality (medios de transporte, hoteis, hospitais) e operadores de tamaño pequeno-medio.
Propiedade intelectual Solucións baseadas en open source compatibles con terminais comerciais.

 

Título
Protocolos nVoD multicast con corrección implícita de erros
Resumo Desenvolvemento dun protocolo nVoD multicast que permite reprodución simultánea e en tempo real de contidos desde un número ilimitado de terminais, independentemente do ancho de banda dispoñible. Sen impoñer ningunha sobrecarga, pode facer fronte a desmaios e interferencias grazas á súa capacidade de corrección implícita de erros.
Aplicacións e vantaxes Acceso a contidos multimedia desde tabletas e terminais móbiles en trens, avións ou contornas urbanos con restricións de ancho de banda debidas á elevada calidade dos contidos ou a medios adversos de propagación.
Sectores de aplicación Contornas hospitality (medios de transporte, hoteis, hospitais) e operadores inalámbricos.
Propiedade intelectual “Method and System for Digital Content Transmission”, US 8,839,324 B2. Acuerdo de explotación con Gradiant, que comercializa la solución bajo la marca Travelmovie.

 

Título
Sistemas de segunda pantalla para redes domésticas e hospitality
Resumo Desenvolvemento de solucións para a redistribución de IPTV e TDT cara a segunda pantalla. Inclúen solucións para servir canles en directo a terminais móbiles (teléfonos, tabletas, portátiles).
Aplicacións e vantaxes Redistribución de contidos en directo en contornas hospitality (hoteis, hospitais) e redes domésticas.
Sectores de aplicación A EBT Infinbox da Universidade de Vigo comercializa sistemas baseados neste tipo de tecnoloxías despregados no hospital Miguel Domínguez de Pontevedra.
Propiedade intelectual Segredo industrial