Medida das características das canles radio, en banda ancha e en banda estreita, interferencias radioeléctricas e desenvolvemento de modelos das devanditos canles.

A maior parte da investigación diríxese cara a:

 • Análise da canle de radio
 • Caracterización de degradacións da propagación

 

Liñas de investigación

 • Caracterización da canle radio
  Medida das características das canles radio, en banda ancha e en banda estreita, interferencias radioeléctricas, etc, e desenvolvemento de modelos das devanditos canles.
 • Caracterización do ruido impulsivo
  Medida e caracterización do ruído impulsivo. Os sistemas de comunicacións radio ven afectados como calquera outro sistema de comunicacións, pola presenza de ruído. O ruído degrada as prestacións dos sistemas de comunicacións e a calidade do sinal recibido. No momento de deseñar un sistema tense en conta a presenza de ruído gaussiano a fin de garantir un valor mínimo da relación sinal/ruído (sistemas analóxicos) ou un valor máximo da probabilidade de erro (sistemas dixitais).
 • Redes de sensores sen fíos
  Solucións de comunicación que empregan redes inalámbricas.
 • Deseño, construcción e proba de sistemas de comunicacións
  Análise e deseño de sistemas de comunicacións, fabricación de prototipos e proba dos mesmos.
 • Deseño e fabricación de prototipos de circuitos híbridos de RF e microondas
  Entre as liñas de traballo atópanse:(1) Deseño de sub-sistemas radio, (2) deseño de circuítos monolíticos de microondas, (3) caracterización (con calibración vectorial) de dispositivos e circuítos de microondas, (4) desenvolvemento de modelos non lineais para transistores de microondas.
 • Software para a simulación de calquera tipo de problemas complexos desde o ámbito de radiofrecuencia ás frecuencias ópticas
  No ano 1998, nace HEMCUVE, como resposta ao encargo que a empresa NAVANTIA fai ao grupo COM de realizar un estudo de compatibilidade electromagnética e interferencias en sistemas radiantes a bordo de buques. Desde entón os esforzos do grupo centráronse en evolucionar esta ferramenta software para conseguir a análise rigorosa e exacta de problemas electromagnéticos arbitrarios. Na actualidade HEMCUVE++, Hybrid ElectroMagnetic Code Univeristy of Vigo and Estremadura, é unha ferramenta complexa baseada no Método dos Momentos, que utiliza técnicas de aceleración espectral (FMM e FMM-FFT) e que explota os recursos dispoñibles nos supercomputadores actuais para resolver problemas de simulación electromagnética inabordable por calquera outro método.

 

Grupos de investigación

 

Radio & Optical Communications
 

O centro atlanTTic, no seu laboratorio experimental “Antelia” dispón de diferentes sondas de canle de banda ancha e equipos comerciais cos que realizar as medidas. Particularmente hai que mencionar a cámara anecoica para a medida en condicións de espazo libre.

Así mesmo, no laboratorio “Antelia”, disponse dos equipos necesarios para a medida de:

 • Ensaios de medidas “in situ” de exposición de persoas a campos electromagnéticos ?Vista rápida do ambiente radioeléctrico entre 100KHz – 3 Ghz. Acreditación ENAC Nº 1141 / LLE2222.
 • Ensaios de medidas “in situ” de exposición de persoas a campos electromagnéticos “Fase-2”.
 • Medida de exposición de persoas aos a campos electromagnéticos de frecuencia industrial (50 Hz) xerados por infraestruturas eléctricas.
 • Cámara anecoica para a medida en condicións de espazo libre.
 • Equipos necesarios para o deseño, fabricación e proba dos circuítos que compoñen este tipo de sistemas. Particularmente hai que mencionar a capacidade de medir as características das antenas, incluída a ganancia da antena conforme a un ensaio.

Outros equipos e instalacións a disposición:

 • Cámara anecoica / semianecoicca de medidas electromagnéticas de 9m x 7m x 7m (L x W x H) deseñada para operar ata 24Ghz dotada con sistemas de posicionadores automatizados de altas prestacións, equipamento de alta gama e software de transformación campo afastado-próximo. Sistema de medida de rango esférico.
 • Espectrómetros en THz: (a) no dominio temporal (THz-TDS). Rango espectral superior a 2 THz (típico >3THz), marxe dinámica de ata 50 dB, 5 Ghz de resolución espectral; (b) de onda continua (THz-CWS). Rango espectral desde 100 Ghz ata 2 THz, marxe dinámica de ata 80 dB, 10 MHz de resolución espectral.
 • Clúster de supercomputación. Está composto por 4 nodos, cada un deles con 64 núcleos de cálculo e 1 TB de memoria RAM.
 • Instrumentación electrónica básica de RF e Microondas (xeradores de sinal, analizadores de espectro, etc.).
 • Analizadores non lineais de redes calibrados vectorialmente (ata 50 Ghz) e con capacidade de medidas de potencia para impedancias diferentes de 50 Ohm, e ata 24 W.
 • Estación de puntas de proba con control de temperatura para medidas en dispositivos on die ou en oblea semiconductora.
 • Equipos para a fabricación de prototipos híbridos de RF e microondas mediante ataque químico e fresado mecánico.

 • Alimentación.
 • Seguridade, calidade, trazabilidad alimentaria.
 • Agricultura de precisión.
 • Gandería ecolóxica. Smart animal farming.
 • Control ambiental.
 • Medio: detección e monitoraxe de contaminación.
 • Saúde: monitoraxe, diagnóstico remoto.
 • Retail: Xestión do inventario, control rotación de produtos, etc.
 • Control Industrial.
 • Loxística.
 • Domótica.
 • Electrónica de comunicacións.
 • Marítimo, pesqueiro.
 • Comunicacións marítimas e terrestres.
 • Navegación.
 • Comunicacións con vehículos non tripulados.
 • Uso militar.
 • Fabricantes buques.
 • Fabricantes vehículos.

Título
Caracterización da canle radio
Resumo Medida das características das canles radio, en banda ancha e en banda estreita, interferencias radioeléctricas, etc, e desenvolvemento de modelos das devanditos canles.

A maior parte da investigación diríxese cara a:

 • Análise da canle de radio.
 • Caracterización de degradacións da propagación.
Aplicacións e vantaxes Medida e cálculo de cobertura de teléfono móbil e outros sistemas inalámbricos.
Medida e cálculo de coberturas de televisión analóxica e dixital.
Medida e caracterización de atenuación electromagnética por hidrometeoros (choiva, néboa, etc.).
Medida e caracterización electromagnética de materiais.
Medida e caracterización de propagación das ondas no interior.
Planificación de sistemas de comunicación por radio.
Certificación de estacións de radioeléctricas.
Control de instrumentación.
Medida de exposición de persoas/traballadores a campos electromagnéticos.
Simulación numérica de problemas de electromagnetismo aplicado.
Superficies selectivas en frecuencia (FSS).
Sectores de aplicación Telecomunicacións, Redes Tecnoloxías de transporte e loxística.
Navegación e sistemas embebidos.
Tecnoloxía Aeroespacial: Sistemas de navegación por satélite.
Electrónica, Microelectrónica de comunicacións:
Tecnoloxía de Alta Frecuencia, Microondas.
Construción.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Caracterización do ruído impulsivo
Resumo Medida e caracterización do ruído impulsivo. Os sistemas de comunicacións radio ven afectados como calquera outro sistema de comunicacións, pola presenza de ruído. O ruído degrada as prestacións dos sistemas de comunicacións e a calidade do sinal recibido. No momento de deseñar un sistema tense en conta a presenza de ruído gaussiano a fin de garantir un valor mínimo da relación sinal/ruído (sistemas analóxicos) ou un valor máximo da probabilidade de erro (sistemas dixitais).

Con todo o ruído gaussiano non é o único tipo de ruído presente nun sistema de comunicacións. Existe tamén un ruído de orixe humana producida polos motores de arranque, motores eléctricos, fluorescentes, soldadores de arco, etc, que se coñece como ruído impulsivo. Este ruído impulsivo debe tamén ser tido en conta á hora de deseñar o sistema de comunicacións xa que, a pesar de ser descontinuo no tempo, pode causar o mal funcionamento do sistema, se, por exemplo, nun sistema de comunicacións dixitais afecta aos bits de sincronismo.

Aplicacións e vantaxes
Sectores de aplicación Operadores de telecomunicación
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Redes de sensores inalámbricos
Resumo Solucións de comunicación que empregan redes inarámicas.
Aplicacións e vantaxes Grazas ao uso desta tecnoloxía en diferentes campos, alcanzouse un maior nivel de control e monitoraxe. Isto leva a un mellor manexo/resposta do medio no que se está empregando. Vantaxes:

 • Flexibilidade na rede.
 • Maior tempo de vida.
 • Maior cobertura.
 • Menor custo, fácil instalación e mantemento.
 • Menor tempo de resposta.
 • Baixo consumo de enerxía.
 • Maior precisión e frecuencia das medicións.
 • Maior seguridade.
Sectores de aplicación Alimentación. Seguridade, calidade, trazabilidad alimentaria.
Agricultura de precisión.
Gandería ecolóxica. Smart animal farming.
Control ambiental.
Medio: detección e monitoraxe de contaminación.
Saúde: monitoraxe, diagnóstico remoto.
Retail: Xestión do inventario, control rotación de produtos, etc.
Control Industrial.
Loxística.
Domótica.
Electrónica de comunicacións.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Deseño, construción e proba de sistemas de comunicacións
Resumo Análise e deseño de sistemas de comunicacións, fabricación de prototipos e proba dos mesmos. Algúns dos principais resultados son:

 • Caracterización de canle radio en banda ancha para sistemas de comunicacións de emerxencia.
 • Telemonitorización para a mellora da autonomía de maiores do rural.
 • Desenvolvemento dun sistema de localización e alarma para buques de baixura.
 • CROCANTE. Caracterización de canles radio, optimización e calibrado da antena ?GEODA? para comunicacións espaciais.
 • Innovación en tecnoloxías radio para redes 5G.
 • A teledetección médica e a imaxe no corpo utilizando as tecnoloxías UWB.
 • Deseño de antenas de banda ultra ancha.
Aplicacións e vantaxes Labores de salvamento e seguridade marítima. Mellora calidade vida maiores rural
Sectores de aplicación Telecomunicacións.
Marítimo, pesqueiro.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Deseño e fabricación de prototipos de circuítos híbridos de RF e microondas
Resumo Entre as liñas de traballo atópanse:

 • Deseño de sub-sistemas radio.
 • Deseño de circuítos monolíticos de microondas.
 • Caracterización (con calibración vectorial) de dispositivos e circuítos de microondas.
 • Desenvolvemento de modelos non lineais para transistores de microondas.
Aplicacións e vantaxes Simulación e modelado de circuítos.
Sectores de aplicación Comunicacións marítimas e terrestres.
Navegación.
Comunicacións con vehículos non tripulados.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Software M3 (previamente denominado HEMCUVE) para a simulación de calquera tipo de problemas complexos desde o ámbito de radiofrecuencia ás frecuencias ópticas
Resumo No ano 1998, nace HEMCUVE, como resposta ao encargo que a empresa NAVANTIA fai ao grupo COM de realizar un estudo de compatibilidade electromagnética e interferencias en sistemas radiantes a bordo de buques. Desde entón os esforzos do grupo centráronse en evolucionar esta ferramenta software para conseguir a análise rigorosa e exacta de problemas electromagnéticos arbitrarios. Na actualidade HEMCUVE++, Hybrid ElectroMagnetic Code Univeristy of Vigo and Estremadura, é unha ferramenta complexa baseada no Método dos Momentos, que utiliza técnicas de aceleración espectral (FMM e FMM-FFT) e que explota os recursos dispoñibles nos supercomputadores actuais para resolver problemas de simulación electromagnética inabordable por calquera outro método.
Aplicacións e vantaxes Aplicación militar. A principal vantaxe é a capacidade computacional dos algoritmos usados no desenvolvemento do software de simulación.
Sectores de aplicación Uso militar, fabricantes barcos, fabricantes vehículos.
Propiedade intelectual N/A

 

Título
Estimación de canle e precodificación híbrida
Resumo O noso traballo sobre a estimación de canles e a precodificación e combinación híbridas inclúe: (a) deseño de precodificadores e combinadores de baixa complexidade, (b) desenvolvemento de algoritmos de deseño para os precodificadores híbridos en independentes da xeometría do array [6]; (c) algoritmos de estimación de canles compresivos capaces de traballar con diferentes tipos de redes analóxicas de procesamento (redes de desprazamento de fase ou redes de conmutación, por exemplo) [7, 8]; d) precodificadores SU e MU deseñados sen necesidade dunha estimación explícita da canle, o estudo das taxas de consumo de enerxía alcanzable con diferentes arquitecturas, e o deseño de precoders híbridos con restricións de potencia por antena.
Aplicacións e vantaxes Nova xeración comunicación 5G
Sectores de aplicación Multisectorial
Propiedade intelectual N/A